Varg

Idag var det lite roligt att läsa både SVD brännpunkt och DN debatt, framför allt när licensjakten på varg ska debatteras idag i riksdagen. För i SVD skriver företrädarna för organisationerna Mikael Karlsson ordförande Naturskyddsföreningen, Håkan Wirtén generalsekretare WWF, Roger Olsson ordförande Rovdjursföreningen och Åsa Hagelstedt generalsekreterare Djurskyddet Sverige att

”EU-kommissionens beslut är ett resultat av den anmälan av licensjakten på varg som våra organisationer gjorde i mars förra året. Vi välkomnar självfallet kommissionens besked. Framför allt är det glädjande att kommissionen är beredd att försvara art- och habitatdirektivet som ett verktyg för att bevara den biologiska mångfalden. Om man inte ifrågasatt Sveriges licensjakt på varg skulle det i praktiken innebära grönt ljus för jakt på hotade djurarter runt om i Europa.”

På DN debatt skriver istället de fyra forskarna som ingått i Rovdjursutredningens internationella expertpanel Michael Møller Hansen, Liselotte Wesley Andersen, Jouni Aspi, Richard Fredrickson att

” Vår bedömning är att vargpopulationen som helhet, och i synnerhet den skandinaviska delen av populationen, inte är långsiktigt livskraftig för närvarande och därmed inte uppfyller EU:s kriterier för gynnsam bevarandestatus.”

Artiklarna drar alltså två helt olika slutsatser av EU art- och habitatdirektiv. Skillnaden är att de fyra organisationerna som skriver i SVD helt klart försöker skapa debatt i en fråga som de själv skriver inte har så stor betydelse för folk egentligen. De vill tilltala till alla våras känslor och skiter egentligen i vargstammen.  Medan expertpanelen som skriver i DN faktiskt inriktar sig på just vargstammen och hur den skulle kunna bevaras.

Min gissning om dagens debatt i riksdagen är att Vänsterparitet lutar sig mot det som skrivs i SVD. Men vad Andreas Carlgren (C) ska luta sig mot ska jag med intresse faktiskt ta och lyssna på.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *