Är nojorna verkligen populism?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folk är rädda idag. För det mesta. Framförallt är kvinnor rädda. För allt! Rädda för att bli misshandlade och våldtagna och att deras döttrar och söner ska bli utsatta för detta. Rädda för att inte välfärden ska räcka till för de gamla föräldrarna och att försäkringskassan inte ska betala ut pengar vid sjukskrivning. De flesta är dessutom rädda för Putin och Trump. Nu har vi de båda sida vid sida i kampen om världsherraväldet. De flesta är också rädda för flyktningar och att flyktingarna ska få deras huspriser att rasa i vissa områden, där flyktingar med permanent uppehållstillstånd förväntas bo. Eller att det är terrorister som har slunkit igenom vid gränsen innan vi stängde dessa. Jag ska vara ärligt. Detta var jag också rädd för när flyktingkrisen pågick med kraft hösten 2015. Man är t o m rädd för fyrverkerier.

Ja, i stort sett har vi alla blivit räddare under senare åren och det enda vi inte verkar vara rädda för – ja, vi som är födda i detta land – är att bli av med jobbet eller att skolans resultat är så dåligt.

Ändå så har de flesta beslutsfattare fått för sig att det är jobben och skolan som är det viktigaste för väljarna. Det tar sig uttryck i att man inte vill diskutera offentligt skolans egentliga problem, eller att man inte får någon stark opinion mot sig när man inför det ena snabbspåret till jobb efter det andra, när det gäller flyktingarnas inträde på arbetsmarknaden. Det tas som naturligt att vi ska integrera flyktingarna så pass att de åtminstone ska försörja sig själva. Sen hur de bor eller klarar språk mm det är sekundärt.

Men alla de andra rädslorna eller nojorna dessa sopar de flesta under mattan och förklarar att SDs, Trumps och Le Pens, löften om förenklade lösningar på komplexa problem, som populism. Man fortsätter förklaringen med att införa förklaringsmodeller som vänster eller konservativ höger. Dessutom vill man ha tydliga konfliktytor mellan just vänster och höger i svensk politik. Det är ju inte så märkligt egentligen, då de flesta beslutfattare lever i tanken fortfarande med decemberöverenskommelsen och att oppositionen i svensk politik idag utgörs uteslutande av SD. Det är därför man inte diskuterar på beslutsnivå vad skolans problem egentligen består av. Eller att vänstern tycker det är jättebra med minskade RUT och ROT och en föreställning om att dessa jobb inte bidragit till mindre svartjobb. Eller att äldre idag inte får bistånd till särskilda boenden och att assistansersättningen ses över. Eller om man är för eller mot ett Natomedlemskap, oavsett förändrat spänningsläge i världen. De flesta partier – också SD – verkar tycka att dessa frågor är det bra om de övriga partierna håller som de viktigaste. För då slipper ju SD bekänna färg i andra politiska frågor än deras huvudfråga.

Det riktigaste ändå med alla nojor och beslutsfattare som inte tar dessa nojor på allvar, är att de uttrycks att dessa är utslag för populism och inte är ett utslag för den verkliga samtiden. OCH att det nu gäller att stå mot populismen och inte ge efter för trycket så att säga. Det betyder att den egentliga oppositionen gör lite halvdana uttalanden om att vi visst ska ha en bra integration för de nyanlända och att det finns ingen som helt anledning till oro och att vara rädd. Bara vi får fram till 2018 år på oss att politikutveckla, så ska ni se att det är vänstern som inte klarar av att regera och att vi oppositionen (Alliansen) har en bättre plan för Sverige, oavsett SD eller inte.

Det är i det spänningsfältet som beskrivs ovan, som allt blir väldigt intressant. Här har vi en väljarkår, som skriker dagligen i megafon att vi är rädda och tror inte att er politik, er polis, ert sätt att tänka när det gäller integration, boende och arbete för flyktingar, är den rätt för att minska mina egna rädslor.  Ändå envisas etablerade partier att förklara för väljarna att de har fel och att de ger SD luft. Att det är populism att vara rädd. Det är i det spänningsfältet som den etablerade politiken också går på pumpen varje gång. Det är därför vi idag får gå igenom Brexit eller att vi har en Trump i vita huset. Inte att SD och Marine Le Pen finns med förenklade lösningar på komplexa problem.

För väljarna ser inte det här som komplexa problem. De ser det som ganska enkelt egentligen. Väljarna ger politiken mandat för att hantera deras rädslor och behov för fyra år i taget. Då förväntar sig medborgarna att politiken hanterar frågorna på allvar. De förväntar sig dessutom att polis och rättsväsende fungerar, de förväntar sig att vi som jobbat och betalar skatt på en stor del av våra intjänade pengar också har rätt att få stöd när tillvaron sviktar. Att skolan gör sitt jobb och att man ska kunna bo i trygghet med en hyffsad avans på sitt lägenhetsköp (det är det system vi har idag, att man måste köpa sig en lägenhet och vill naturligtvis ha avkastning på investeringen) , som man köpt för dyra pengar. Debatten om för och mot fyrverkerier var just ett utslag för allt detta och något större, än att man var för eller mot.

Det väljarna däremot inte förväntat sig är att de under fyra års tid ska behöva skrika till sina folkvalda med megafon att ni inte tar mina rädslor på allvar. Ni lajvar vår vardag och min trygghet!

Det är det samhällskontraktet som nu håller på att brytas. Inte samhällskontraktet mellan utanförskapets människor och innanförskapets. Det enda kontrakt som är brutet är mellan etablerad politik och väljare och i det nya avtalet som nu mejslas fram så verkar SD ta hem allt.

Jag skulle ljuga om jag inte sa att det kanske är lika bra! Det kanske är den enda vägen att gå för att få politiken att förstå att det är medborgarnas vilja och önskan om samhället som är politikens uppdrag.

Intressant?

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Medborgarnas ofrihet, de kriminellas straffrihet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag skriver sällan här längre om mitt samhälls- och politiska engagemang. Men med anledning av debatten och händelserna i landet kring nyår och fyrverkeriesmällandet, gör jag ett undantag. Innan jag fortsätter så ska jag berätta att ja, jag har själv en tokrädd hund för fyrverkerismällande, som lider av panikångest vid nyår och följande månad därefter. Så ni som väljer att läsa det här inlägget som en partsinlaga vill jag till att börja med svara. Ja till viss del är det så. Men alla som känner mig vet också att jag som ideologisk bas och i mina värderingar sällar mig till de gamla konservativa och liberala partiernas dygder om att människan är bräcklig och sin bräcklighet har rätt till stöd från samhället eller att människan ska ha sin frihet så länge dennas frihet inte inskränker i någons annans frihet.

Efter nyårsnattens händelser, där vissa har slängt in smällare i barnvagnar med sovande bebisar och fått polis och blåljuspersonal att lämna gator och torg till förmån för ligisterna, har debatten om förbjud för fyrverkerier nått nya topphöjder. Debatten har varit ganska hög tidigare också. Men då har viljan till förbud mest handlat om rädda hundar, katter, hästar och kossor. Det är inte konstigt att debatten nått nya infallsvinklar med att nu är människor under attack från andra människor. Som i alla debatter om för eller mot så flyger argumenten lite kors och tvärs med olika utgångspunkter och kunskaper om gällande lagar och regler. Så jag ska börja med att tydliggöra vad förbudsivrarna menar när det kräver förbud mot fyrverkerismällande.

Det förbudsivrarna vill är att det inte ska vara TILLÅTET ATT SÄLJA FYRVERKIER OCH SMÄLLARE TILL PRIVATPERSONER I DETALJHANDELN. Däremot tycker inte de flesta att ett totalförbud är önskvärt. Men att det ska vara stat, kommun, föreningar och t ex idrottsklubbar som under ordnade former får utföra smällande t ex under nyår.

Nu så till förbudsmotståndarna (jag förstår egentligen inte varför det är en mänsklig rättighet att få smälla fyrverkerier, men men). De menar att gällande lagar och regler, som att barn under 18 år får inte köpa eller använda smällare, det är ett föräldraansvar att efterleva den regeln och att användandet kan regleras i lokala föreskrifter till vissa platser och tider, samt att det är polisens uppgift att se till att lagarna och reglerna efterlevs. Visst i de bästa av världar skulle det här vara tillräckligt.

Men vi lever inte idag i den bästa av världar!!!

Detaljhandeln och föräldrarna lever allra minst upp till lagen och de regler som gäller. För under de senaste tio åren smäller det inte bara på nyårsafton. Utan det smäller konstant, helst vid tidig kväll, en vecka innan nyår och 3-4 veckor efter. Inte är det några föräldrar som är ute och smäller med sina barn vid 3-10 tiden på eftermiddag/kväll. Det är uteslutande unga mellan 12-18 år. Reglerna om åldersgräns efterlevs helt enkelt inte.

De lokala föreskrifterna i all ära. Ett påpekade vill jag ändå delge er läsare. Enligt många lokala föreskrifter är det inte heller tillåtet med tiggeri i den form som vi numera upplever varje dag. Sen har inte jag hittat något i polislagen som föreskriver att en av polisens prioriterade uppgifter är att se till att de lokala föreskrifterna efterlevs eller att detaljhandeln och föräldrarna efterlever åldersregeln. Förbudsmotståndarna lägger dessutom fram att det redan idag är kriminellt att använda fyrverkerier som vapen och att polisen ska gripa och lagföra dessa personer. Ja, just det????? Polisen av idag har ju ett väldigt gott trackreckord i att klara upp brott och se till att kriminella blir lagförda???????

Nu till själva händelserna och diskussionerna om det inträffade. Denna fråga har jag identifierat som mycket, mycket större än att det handlar om att vara för eller mot fyrverkerier. Ja, den är så stor faktiskt att den tydliggör frågan om varför folket inte har förtroende för etablissemanget, rättsväsendet, polis eller politiker i allmänhet.

För den här frågan handlar om att FOLKET SKRIKER MED MEGAFON till etablissemanget ATT SÅ HÄR KAN VI INTE HA DET!

Vi är otrygga, vi kan inte röra oss på gator och torg och umgås med varandra utan att vara utsatta! I Kalmar visade det sig tydligt där anmälningarna om sexuellt ofredande rasat på nyåret och det handlade sannolikt om att kvinnor höll sig hemma istället för att gå ut. 1-2 miljoner människor i det här landet kan inte fira nyår som alla ni andra för att de måste se till sina djurbesättningar, hundar, katter, hästar och kossor. Polisen och blåljuspersonal flyr gator och torg för att de inte kan upprätthålla lag och ordning. Det i sådana orostider där vi sällan vet om vi är utsatta för ligister och kriminella idioter eller terrorister som skjuter skarpt.

Den här frågan handlar om så mycket mer än vara för eller mot fyrverkerier.

Det handlar om att de etablerade partierna gör medborgarna bräckliga och att de etablerade partierna inte ger medborgarna stöd i sin bräcklighet. Det handlar om att de etablerade partierna ger medborgarna friheter som inskränker på andra medborgare frihet. Medborgarnas ofrihet har blivit de kriminellas straffrihet.

Partierna gör sig till etablissemanget mot medborgarna! Det spelar ingen roll hur mycket resurser ni vill fördela till polis och välfärd eller hur ni vill göra med skatter. Ni har gjort er själva till det där etablissemanget som medborgarna numera föraktar!

Och det i en fråga som enkelt skulle kunna lösas och ändå tillse att medborgarna kan uppleva fyrverkerier på nyårsnatten och som inte gör att detaljhandeln direkt lider skada genom uteblivna intäkter.

Nämligen att se till att det inte är tillåtet att sälja fyrverkerier till privatpersoner i detaljhandeln.

Jag måste fråga samtliga partier i riksdagen? Är det värt det hela att låta gällande ordning råda? Är det värt för er att uppfostra folket om att ni är de bästa på att hantera våra lagar, regler och skattepengar? Är det värt mycket för er att bygga ett samhälle där kvinnor inte går ut, där polis och blåljuspersonal flyr medborgarna, där otrygghet och laglöshet breder ut sig. Det för att försvara sådana principer om att ni vet minsann bäst hur allt ska skötas?

Intressant?

(Ps. Det finns numera smällfria fyrverkerier. Om inte kanske ni kunde göra dessa tillåtna och de som smäller förbjudna. Ds)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Nytt i betong!

ugglanSå här lagom till jul har jag tagit fram lite nya saker som jag kan skapa. Den första är en ljusstake som är cirka 32 centimeter hög och med en uggla i mitten. Denna är otroligt populär och kommer att kosta hela 850 kronor inklusive moms. Det har varit modernt med ugglor i heminredning en längre tid nu och denna form är helt unik i Sverige. Den finns helt enkelt inte att köpa här.

tomten snogubbarnaNästa sak är en tomte och ett snögubbepar, som jag själv har designat. Dessa två pjäser är cirka 30 cm höga och de finns absolut inte att få tag på någon annanstans än hos mig. Eftersom jag gör de i betong kan det stå ute hela året i trädgården eller på altanen. Vid juletid kan man ju lysa upp dessa med billiga ledlampor i trädgården och på sommaren fungerar de som vilka figurer som helst i trädgården. Eftersom dessa är helt unika och eftersom jag gjuter tomte för tomte, snögubbe för snögubbe kommer de inte likna varandra ett dugg. Därför har jag satt priset om 775 kronor inklusive moms på dessa. De är rätt knepiga att gjuta med den detaljrikedomen som finns.

 

tomte3 snogubbe2Man kan få de målade också av mig och då kan de se ut så här. Men du kan faktiskt välja färg och utförande själv. Men då tillkommer en kostnad på 400 kronor för att få dem målade.

 

Sen har jag lite andra småsaker som jag tycker är rätt fina. Ett vägghänge med små änglar, en ekorre med plats för ljus och en mindre tomte. Ekorren och tomten fungerar utmärkt med så kallade ledlampor och kan då fungera som en nattlampa i ett barnrum till exempel. Ekorren är väldigt populär. Man kan få den målad om man vill, men tomte2 angeln ekorrenpersonligen tycker den är snyggast som den är.

 

 

 

 

tomte4Tomten kan man få målad och då skulle den kunna se ut så här om man vill. Man kan ju göra den modernare om man vill och måla den i regnbågsfärger t ex. De där smågrejerna kostar inte så mycket 70 kronor för ängeln och 150 kronor för ekorren och tomten. Vill man ha de målade får man betala 100 kronor till.

 

Småsakerna kommer finnas i butiken, som alla mina småsaker gör. Men de större sakerna kommer jag lägga som beställningsvaror. De större sakerna är ganska knepiga att gjuta så jag vill veta att jag verkligen kan sälja dom innan jag gör dessa.

Personligen tycker jag alltid att betongen gör sig finast som den är. Men allt är ju en smaksak. Men som målade tycker jag ibland att allt kan gå som vilka billiga plastsaker/porslinsfabriker som helst. Det jag håller på med är hantverk. Sen behöver jag göra ett erkännande. Jag gillar inte betong inne, som bord, diskbänkar mm. Jag gillar sällan betong inne om det inte handlar om t ex ljusstaken med ugglan. Den är ju lite speciell. Eller ekorren som kan fungerar som nattlampa i en barnrum t ex. Jag tycker betong passar i utemiljöer, på balkonger i trädgårdar och altaner. Där kan man däremot ha de som bord, stolar och annat. Visserligen funkar betong ypperligt som vinglasfötter, men i allt övrig hemma så är det lite smågrejer som passar inne, enligt mitt sätt att se på det hela.  Man kanske inte borde skriva på detta sätt när man nu är kreatör och formskapare i betong. Men jag tror att trädgården är nästa inredningsvåg i landet. Det skulle inte förvåna mig om ifall det om något år kommer nästa tävlingsprogram på TV som inte handlar om årets mästerkock och bagare. Utan att nästa TVtävling handlar om att vara årets amatörträdgårdsmästare/trädgårdsdesigner.

Det skulle inte förvåna mig ett dugg.

Intressant?

 

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Alla gamla sånger dom är vals och stämmer inte alls!

Så har vi återigen sett etablissemanget falla och i skrivandets stund har vi Donald Trump som ny president i Vita Huset! Sist när alla vaknade upp efter ett valresultat som inget trodde var möjligt var efter Brexit. Jag har legat i influensa ett par dagar och har som alla influensasjuka sovit emellanåt och varit vaken till största del under dessa dygn. Därför var det inte så svårt för mig att vara vaken i spänningens stund och kolla in valet. Vad som har hänt i USA finns det så många som redan har kommenterat men en sak håller jag med om – detta val liknar Brexit. Opinionsundersökningarna har missbedömt de tysta väljarna – eller soffliggarna som vi kallar dem i Sverige. Men jag är ingen statsvetare och djupare analyser kommer sannolikt av dessa vid ett senare tillfälle.

Men däremot är jag sociolog. Som sociolog kan jag förstå analysen när det gäller de tysta väljarna/soffliggarna. När man så ser att så många, så många gånger nu lagt sin röst på politiska ledare, som utlovar förändring – till det bättre och resultatet för många istället blivit tvärtom. Många upplever att de fått det sämre oavsett löften. Då kan jag mycket väl fatta dessa tysta väljare/soffliggare som gav sig till röstlokalerna och sparkade helt sonika bort dessa etablerade. Tyvärr måste jag säga att Obama och demokraterna har bäddat för sin egen valförlust. Obama gick ut med parollerna We can och change. Obama kunde inte och det blev ingen förändring. Dessutom med att demokraterna valde en så hatad kandidat som Hillary Clinton – har bäddat för denna valförlust.

Men nog om detta! Vad som kommer med Trump i vita huset får väl framtiden visa oss. Men jag tror inte det blir lätt. Men, men jag ska inte sia om något när det gäller den delen. Men innan jag går in på nästa del i detta inlägg ska jag påpeka vissa saker med svenska media. Svenska media är väldigt konstigt funtade när de går in och analyserar USA och deras val. De flesta förutsatte att Hillary skulle vinna för att Donald varit den han var som person och lagt alla andra analyser över det amerikanska samhället i någon malpåse och glömt bort grunden för vad man vinner val på. Den enda som trodde att Donald Trump kunde vinna var Marcus Oskarsson (Tv4). Anna Hedenmo var nästan gråtfärdig i SVT när hon inte kunde prata sig till logiskt att Hillary skulle vinna. Men media över hela världen har gjort samma misstag över hela världen nu. De försöker förklara logiskt för väljarna varför de ”borde” rösta på samma gamla etablerade politiker och partier – utan att ta hänsyn att de flesta väljer ju efter ”whats in it for me!”. Sen när valresultaten kommer står alla där och kliar sig i huvudet och säger detta förväntade jag mig inte – vad hände?

Sen är det en annan sak med media också. De har de etablerade att kommentera de etablerade! Gamla partimänniskor, som numera gått till policybolag- och opinionsbildningsföretag. Det blir nästa plågsamt när Karin Pettersson i början av valvakan recenserar Donald Trumps valkampanj och säger att kvinnorna och Latinos kommer rösta fram Hillary Clinton till president och sen i nästa stund stakar sig på orden när hon inser att hennes analys inte stämmer. Nu till nästa del

Helgeandsholmen – Vi har ett problem!

Om två år ska vi gå till valurnorna! Med den utvecklingen vi sett nu i hela världen kan t o m jag räkna ut att alla etablerade partier kommer förlora stort i detta val till fördel för Sverigedemokraterna. Kanske att vänsterpartiet kan med sina övertoner om vinster i välfärden hålla sig på 8-9 procent? Det för att alla etablerade partier gör samma underskattningar av SD och V som alla gjort i Brexitvalet och nu i valet i USA. Soffliggarna kommer sparka er i nästa val.

Tyvärr ser jag inget hos de etablerade som påvisar att vi i Sverige skulle kunna bryta denna utveckling, som vi nu ser i hela världen. Inga framgångsrika reformer som gör välfärden bättre för de som behöver den. Inga reformer som bidrar till fler jobb. Inga reformer som gör att fler bostäder byggs. Inga reformer som bidrar till småsaker i vardagen, som att polisen fungerar, trafiken flyter och sjukvården blir mer effektiv.
Vad håller då de etablerade på med i det här landet. Jo, de blåser upp till storm när det gäller att förbjuda entreprenörer förmåga att kunna verka ekonomisk hållbart. I välfärden begränsar de utbudet av välfärdstjänster (timmar) istället för att genomföra reformer för folk att kunna få den välfärd som de behöver och efterfrågar. När det gäller bostadsbyggande lägger de bördan på den enskilde, med att begränsa folks möjlighet att låna till sitt boende, istället för att skapa ett regelverk som gör att det byggs många fler bostäder, som skulle stabilisera värdeökningarna och minska skuldbördan. Till alla ni som tycker det är fint att bo i Bromma. Ni skulle vara här vid Brommaplan i rusningstrafik och på helgerna. Man kommer varken ut eller in med bilen numera. Så här ser det ut i hela Stockholm och när tågen behöver kraftigt underhållas, då sitter de etablerade och tjafsar om höghastighetståg. Sjukvården ska vi inte prata om.  Rättsväsendet och vårt absolut viktigaste trygghetssystem har man t o m med raserat idag.
Folk är oerhört trötta på er och era företrädare som sitter på sina uppdrag i 20-30 år, oavsett vem som är partiordförande eller partiledning. Ingenting blir bättre vad ni än lovar och kanske håller. Man hade gjort en undersökning i USA för ett år sedan som handlade om de etablerade. Då visade sig att 51 procent av amerikanerna ville sparka hela representanthuset.

Inte ser jag någon ljusning heller på detta. Om två år är det val igen och redan börjar man internt i partierna positionera sig igen inför nästa års nominering. Tro mig – det är samma gamla människor som hamnar långt upp på listorna i 2018 års val, som hamnade högt upp i 2014 års val.  Jag behöver inte vara en ny Einstein för att räkna ut vissa saker. Tro mig!…………………………

Svenska folket kommer sparka er i arslet i nästa val!

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Long time no see!

Det var länge sen jag kände för att skriva något här. Däremot har jag inte varit dåligt aktiv på något sätt. Jag har varit i fullt skapande, samt haft lite tid för att förmedla mig här. Mycket har handlat om min trädgård på landet, vilket jag blir mer och mer nöjd med. Så många fina växter jag har fått i år.

cmcu0561

img_3330Men några nya saker har jag gjort, som en kruka som är 40 cm hög och ett fågelbad, gjort av ett stort blad. Jag har former numera för dessa bägge. För krukan kan man dessutom individualisera denna efter önskemål. Själv skulle jag vilja ha en ring nedanför toppen av krukan i koppar och kommer gjuta några sådana till mig själv nästa sommar. För fågelbadet kanimg_3741 man om man lägger tre sådan nedanför varandra och en vattenpump få till ett litet vattenfall någonstans, som en skulptur i trädgården. Jag har en hel del nytt på gång i ateljén dessutom.

Den senaste veckan har jag dock gjutit en stor Mörksugga till en kund. Jag har läst någonstans att det är bra att beskriva allt jobb man lagt ner i sitt skapande. Det ska motivera priset tydligen. Själv tror jag inte ett dugg på alla dessa säljmetoder som lärs ut numera. Visserligen har detta med dörrförsäljare, som sätter foten innanför din dörr för att du inte ska stänga igen dörren försvunnet! MEN! De där unga försäljarna, som tror att vi 50+ plussare inte förstår något överhuvudtaget och som bedriver telefonförsäljning och via internet, har ökat med flera tusen procent sista tiden antagligen. Sista veckan har jag haft två försäljare från Mitti-tidningarna med samma ”positiva” budskap. En för Reletik-delen. Den andra för ateljén. Båda personerna talade så mycket om för mig hur mycket de gillade mina verksamheter och undrar om jag inte ville vara med i Mitti-tidningen till den fashionabla summan av 4 500 kronor exklusive moms. Det verkar vara hårt i säljbranschen numera när man smörar så för någon som jag, fast man inte för en chans i världen skulle köpa mina saker eller utredningar. Ja, ja nu åter till mörksuggan.

msgjut1

Först behöver du ha en form. Eftersom detta är en stor Mörksugga, 50 cm hög och 40 cm bred, är det bra om den är gjord i trä och i delar. Det underlättar att ta ur formen när det är färdiggjutet. För denna form har jag också gjort ett hålrum i mitten av den. För denna stora form väger otroligt mycket i betong. Utan hålrum 40-50 kg. Med hålrum 30-40 kg. Jag gjuter den i två delar. Visst jag hade kunnat gjutit den i en del. Men då hade både gjutningstiden fördubblats, samt hade jag haft svårigheter med håligheten i mitten. För denna sugga använder jag dessutom flytspackel. Det pga av brinntiden som mer än halveras med flytspackel mot lättbetong. Visst flytspackel är lite dyrare än vanlig lättbetong, men spacklet blir dessutom snyggare, mer slät och mer lättbearbetat.

Sen sammanfogar jag de bägge delarna genom att limma ihop dessa med special-lim och sen får man fylla i skarvarna med flytspackel så att det ser ut som den är helgjuten. Därefter målar man den. Denna med utomhusfärg, då den ska stå i en trädgård som konst. Färg torkar otroligt fort på betong ändå, så det går fort med färgen när allt är klart. En sak vill jag bara skriva. Underarbetat vid gjutning är otroligt viktigt för ett bra resultat. Att se till att ha bra släppmedel i formen, att se till att skarvar tejpas över mm. Då är halva jobbet gjort.

Jag är mycket nöjd med denna Mörksugga och jag hoppas min kund kommer vara detsamma!

img_3861

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Bästa semestern på många år

Västerviks hamn
Västerviks hamn

Som så många andra har vi nu semestrat färdigt för i sommar. Det har varit fantastiska veckor och för första gången på många år har vi, maken och jag, haft tre veckors ledighet tillsammans. Dessa veckor har vi förvaltat väl. Vi började med en roadtrip. I lånad husbil, runt östkusten och västkusten. Jag har inte varit så mycket nedåt i landet och därför blev denna resa väldigt intressant. Första stoppet var i Västervik där vi  firade makens födelsedag med gofika. Sen fortsatte vi ned till Simrishamn för att upptäcka vackra Österlen.

YFCN0748

 

Österlen visade sig vara stället för mig. Jag tyckte allt var helt underbart. Landskapet, kulturen, äpplena och folkets öppenhet. Vi besökte Kiviks marknad och vi åt och drack gott under några dagar innan vi åkte till västkusten för att sammanstråla med goda vänner utanför Smögen.

Tylösand
Tylösand

IMG_3431

Vårt nästa stop var Halmstad och Tylösand. Vi bodde bara där en natt på Halmstads camping, som låg på lagom avstånd från Tylösand att vi kunde ta cyklarna dit och uppleva den miljön. En annan kust som hade ett helt annat intryck och kultur, än vad Österlens kust hade. Lite kargare och lite mer av jetset-folkets ställe än vad Simrishamn var. Sedan fortsatte vi upp mot Smögen och hamnade på en liten camping ett par km utanför Åsa, IMG_3482Kungsbacka, där vi sov en natt. Vilken härlig camping vi hamnade på. Ett äldre ställe, men otroligt lugnt och mysigt, rent och snyggt. Stranden precis ett stenkast från oss var långgrunt och där försökte vi få Atlas att bada i havet. Men det där med att bada är inte Atlas grej riktigt. Sen på kvällen hade de öppet i folkparken. Så vi fick oss lite dans och en verklig trevlig stund. IMG_3460Något som vi inte hade planerat in under vår resa och en glad överraskning. Till sist tog vi oss den sista etappen upp till Smögen och sammanstrålade med våra vänner som hyrt ett hus i området. Under ett par dagar gjorde vi Smögen, Fjällbacka och Grebbestad. Vandrade, åt räkor och kollade in omgivningarna.

 

RLJE2105

Det bästa med vår roadtrip var enligt mitt tycke och smak Österlen och det fantastiska vädret som vi hade hela veckan. Västkusten var också bra. Men de hade en annan kultur där, som handlar mer om båtliv än om kulturupplevelser som jag tycker Österlen hade. När jag gick där på bryggan i Smögen funderade jag faktiskt om de stora skeppen, som låg i hamnen, hade några motorer. Det måste kosta skjortan att fara runt med de där skeppen. Men vad vet jag. Vi kanske har väldigt mycket rikt folk i det här landet? Till Österlen kommer jag också återvända. Helst nästa år.

JZOL1215Efter detta var vår roadtrip slut och vi åkte tillbaka till Stockholm och var där ett par dagar innan vi åkte till landet och bara vilade oss, var på Classic Car Week, som återkommer varje år vecka 30/31. Fixade lite i trädgården. Jag göt färdigt plaskdammen bland annat och maken började renoveringen av taket. En sak som är rätt tidskrävande och som han kommer hålla på med under augusti/september.

bröllopSen avslutades vår semester i helgen i Stockholm medbröllop. Det var våra vänners dotter som gifte sig! Och vilket bröllop. Jag har aldrig sett ett vackrare brudpar och så många lyckliga människor någon gång. Må lyckan stå brudparet bi i alla tider.

Jag har haft en fantastisk semester! Denna kommer jag leva länge på nu när vardagen kommer igen. Själv börjar denna arbetsvecka med att planerar verksamheten, städa loss i lokalen och hemma. Jag har lite nya idéer inför hösten som handlar om annat än bara betong. Sen hoppas jag att jag kommer in på trädgårdskursen som jag sökt till. Sen funderar jag på att skruva upp mitt samhällsengagemang lite ytterligare i höst. Jag börjar återigen att jag kan tillföra något i den frågan. Men hur det kommer se ut får framtiden utvisa. Än så länge känns det väldigt bra att jag kan tillföra beslutsfattande och omtanke lokalt i Bromma. Det engagemanget känns tillräckligt inför mitt vidare samhällsengagemang. När man har varit i en sådan downperiod, som jag varit, har det blivit viktigt  för mig att ta ett steg i taget och omge mig med de som tillför energi och självförtroende, än de som inte gör det. Det har blivit så viktigt för mig att allt annat känns oviktigt.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Att leva sina drömmar!

IMG_3061I helgen har jag som vanligt varit på landet och jobbat i min älskade trädgård. Just nu håller jag på med lite småprojekt, som att gräva för en plaskdamm. Plaskdammen blir inte bara ett pittoreskt inslag i trädgården. Den ska också hunden kunna använda att gå ner i och svalka av sig när det är lite väl varmt för honom på landet. För Atlas – hunden – har det varmt i sin tjocka päls på sommaren. Dessutom kommer hela området runt plaskdammen behöva åtgärdas med planteringar av blommor och mindre buskar. Det är tio år sen i år, som jag bestämde mig för att omvandla vårt lantställe från en tråkig skogstomt till en prunkande oas mitt i skogen. I år är jag för första gången på väg att få den drömmen att slå in. För i år är det första säsongen där det är bara trädgården och lite underhållsarbete som vi har på agendan. Alltså inget att bygga för första gången på tio år.

Min dröm att ha en prunkande oas mitt i Dalarnas skogar håller på att förverkligas. Och jag njuter!

 

 

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Äntligen lite värme

Naturligtvis har IMG_2969vi varit på landet i helgen, ja ifrån onsdag kväll faktiskt. Så de sista tio dagarna känns det som vi haft semester. Först Warszawa och sedan landet. Jag behövde denna vila ordentligt och med att värmen slog till så blev det så mycket plus med allting. Fast jag blev förkyld igen och fick inte alls så mycket gjort som jag skulle velat under dessa dagar.

 

 

 

 

IMG_2956bryggan

Men maken renoverade vår badbrygga som vi har i tjärnen, som ligger 70 meter från stugan. Bryggan var i riktigt dåligt skick, men nu är den som ny. Det blev väldigt bra och jag ser fram mot att sola där och bada i tjärnen när det blir för varmt. Grodorna lekte under helgen och grodor är något som vår lilla hund är rädd för. Han förstår inte riktigt vad det är och det är i och för sig bra att han håller sig på avstånd. Grodor kan vara giftiga för hundar.

IMG_2988Annars så lyckades jag ändå plantera och så det mesta i växthuset som jag ska ha i år. Fast det kändes lite konstigt att gå omkring i Bikini, vattna i trädgården och så när inte ens björkarna har slagit ut ens.  I drivbänkarna i växthuset satte jag kronärtskocka redan förra året och den ska vara tvåårig. Nu satte jag ner några potatisar, gurka, jordmandel, paprika som vänner köpt med sig frö från Spanien till mig, bladselleri och spenat. I krukorna planterade jag Dahlior och passionsblomma. Dessutom har jag ju cirka 20 olika sorters perenner som jag höstsådde och som nu har börjat gro. Problemet är ju att i värmen så torkar det ihop så fort i växthuset och vi är ju inte där i veckan och kan vattna. Men jag kör med bevattningsmattor, samt flaskor i krukorna och så har jag mitt solcellsdrivna bevattningssystem som toppen över i:et. Det brukar hålla någon vecka då, oavsett att det är varmt. I drivbänkarna utomhus satt jag faktiskt ner potatisen, palsternacka, vaxbönor och sockerärtor. Jag har höstsått jordkörvel, morötter, lök och något mer som jag inte kom ihåg. Dessa ligger nu under fiberduk. För det ska ju bli kallt till helgen igen. Fast bara några dagar innan det blir varmare igen och det blir inga minusgrader på nätterna. Så här tidigt har jag aldrig kunnat så förut.

För övrigt kommer denna säsong innebära att vi för första gången på tio år inte har någon byggnation att göra. Det handlar nu om underhåll och anlägga trädgården. Så jag ska bygga en liten plaskdamm, måla midsommarstången vit, anlägga några nya rabatter, göra några figurer till i trädgården och sen ska jag bara hålla på att rensa ogräs och ta hand om det jag sått.

Nu hoppas vi bara att vädret blir bättre än förra sommaren. Framför allt att det är varmare än tidigare år vid midsommar så att vi kan sitta på nyrenoverade bryggan och äta sillunch då.

Men det är helt underbart att vara igång igen på landet!

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Warszawa

Vy över Warszawa centrum. Bilden tagen från Hotell Novotel i Warszawa.
Vy över Warszawa centrum. Bilden tagen från Hotell Novotel i Warszawa.

I helgen har vi varit i Warszawa jag och min familj, dvs jag, maken, dotter och sonen. Resan var en present till sonen som fyllde 30 år tidigare i år. Jag älskar numera att ta sådana här kortare weekendresor och besöka olika städer i Europa, för att bara vara och ladda upp inför allt som krävs av en hemma. Dessa kortare resor är väldigt intensiva och effektiva, samtidigt som man lägger stor vikt vid mat och dryck.

Det man kan säga spontant om Warszawa är att det är billigt – och börjar bli trendigt. Billigt är det framför allt när det gäller mat och dryck. Det som slog mig från början att det är väldigt välstädat och att man rör sig med lätthet och billigt med taxi och till fots om man bor centralt, som vi gjorde under helgen.

Bild av monument från Warszawas judiska museum Polin
Bild av monument från Warszawas judiska museum Polin

Vi besökte också  Warszawas judiska museum Polin och the Uprising museum. Det första museet skildrar judarnas historia i Polen och det andra skildrar Warszawas uppror under nazisternas ockupation på hösten 1944. Upproret slutade med att warszawaborna fick ge sig och den tyska armén systematiskt jämnade kvarter efter kvarter med marken. Bägge museerna skildrade två viktiga skeenden i Polens historia. Men jag tyckte Uprising museum trots, sin interaktivitet, var för plottrigt och jag hade svårt att få ett sammanhang i själva utställningen. Mycket film och mycket personer var det som man inte orkade läsa om.

Mat och dryck är väldigt billigt i Warszawa. En vällagad lunch med en öl till kostar cirka 100 kronor per person. Som de turister vi var, så ville vi ju prova traditionell polsk mat och gjorde det i gamla stan. Maten var vällagad, dock passar inte det polska köket oss i smak. Men det polska köttet är fantastiskt i jämförelse med hemma. Gott vällagat och mört. Så bortser man från tillbehören är det väldigt prisvärt. En middag med gott vin till kostar cirka 200 kronor per person.

Monument från det historiska judiska museet. Under lördagen var vi dock lite noggrannare med matställe och lyckades få bord på en argentinsk stekrestaurang Hoza, som ligger just på gatan Hoza. Hoza har rekommenderats av Guide Michelin, dock utan stjärna. Maten var fantastisk, servicen likaså och till makens förtjusning kunde man som efterrätt välja en god cigarr med en välsmakande whisky. Restaurangen är väl värd ett besök och maten med ett gott Malbecvin till kostade inte mer än 500 kronor per person.

XNZK2958Jag är ju alltid otroligt intresserad av andra städers stadsplanering och arkitektur. När det gäller Warszawa hade jag dock inte så stora förväntningar, då jag visste att det mesta av staden blev jämnat med marken under andra världskriget. Men det som förvånade mig när jag var där var de många moderna byggnaderna som staden har byggt upp på senare år. Framför allt kring kulturpalatset som ligger mitt i centrum. Polackerna är kluvna till kulturpalatset, som från början är en gåva från sovjetunionen. Så man har valt att bygga upp höga skyskrapor runt omkring kulturpalatset i syfte glasbyggnadatt förminska dess grandiosa ställning mitt i stan. Tanken kanske är god, men det jag måste påpeka och som förfular är att alla dessa skyskrapor som uppförts runt omkring har glasfasader. Med en sådan hög koncentration av glasskyskrapor mitt i centrum, kring de få gamla kulturbyggnader som finns
uppförda efter kriget, blir helhetsuttrycket otroligt fult. Centrum är inte vackert. Jag förstår tanken om att man vill markera det moderna Polen och Warszawa mot den gamla sovjettiden, med all dess umbäranden och beroenden. Men intrycket blir detsamma som när man i Stockholm rev de gamla Klarakvarteren för att ge plats för det moderna Sverige och Stockholm och byggde Stockholm City. Det är inte snyggt någonstans. Stora hus med glasfasader gör sig inte heller speciellt bra i någons stads citykärna, förutom New York eller Hongkong. Det är något att tänka på nu när vi återigen går in i en era av att vilja modernisera våra storstäder och då markera att man tänker modernt i jämförelse med tidigare planerare och arkitekter. Stora byggnader med glaspartier i olika konstruktioner passar inte i de flest europeiska storstädernas citykärnor. Det oavsett om man befinner sig i Stockholm, Warszawa eller Berlin.

Som skrivet är – Warszawa är idag på uppgång – som trendigt och det märktes när det gällde kvällslivet. Enligt folket är det tydligen trendigt att ha sina ”svensexor” i Warszawa och det fick vi ett par prov på under vår vistelse där. Under dagen var det däremot otroligt tyst i staden för att vara en storstad. Vi var nästan lite förundrade över tystnaden. Men vi fick förklaringen av en taxichaufför vi åkte med sista dagen.  Det var 1 maj och allt var stängt under söndagen förutom restaurangerna i nygamla staden, samt att Polen har sin nationaldag den 3 maj. Så polackerna hade ”långledigt” denna helg.

Jag tycker Warszawa är väl värd ett besök om man bara vill koppla av med god och vällagad mat som är billigt. Om inte annat, så hade jag varit lite yngre och inte intresserad av kultur och staden i sig själv hade jag nog gärna åkt hit och festat loss en kväll. Polackerna är otroligt vänliga, tålmodiga och serviceinriktade. Warszawa är en riktigt trevligt stad för en weekendresa.

 

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Tillfälle!

StolenNu finns dessa fina stolar i butiken i begränsad upplaga. Åtta stolar har jag. Det är vanliga Ikea-stolar som jag gjort om genom att måla de med svart utefärg och gjort en sits i betong och fyllt igen ryggstödet med betong. Med en fårskinnssits blir de perfekta att ha på den lilla balkongen.

Det tillsammans med ett bord som jag har fått inspiration till att gjuta. En skiva i betong som står på armeringsnät. Fast när jag gjuter så ska det vara en fot i betong också. Fot i betong, armeringsjärn som pelare, och bordskiva i betong, där bordskivan går att lyfta av. I detta inspirationsexempel har de lagt stenar inom ramen med armeringsjärn. Men man kan lika gärna sätta en blomma i kruka som växer och klänger kring armeringsjärnet istället. Inspirerande blommor för detta bord är bägarranka, Klematis eller Luktärtor.Exempelbord

Jag ska gjuta ett sådant bord till mig själv och där ska min bägarranka, som jag lyckades övervintra, med lite förlust av blad, men som tar sig mer och mer, ska få sin plats från juni månad och över hela sommaren.

Det blir så snyggt och så lätt att gjuta. Bara gjuta en fot som en skiva. Sticka ner böjd armeringsnät i rätt höjd i betongen. Gjuta en skiva separat, där jag lägger i ljushållare där armeringsjärnen kan stickas in. Då kan man ändra innehållet innanför armeringsjärnet. Man kan t o m göra lägga ner ett akvarium innanför armeringsjärnet om man vill det och har möjlighet till rening mm för detta.

Intressant?

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Sida 3 av 1312345...10...Sista »