2017 gamla meriter och preskriberade romanser

Mitt 2017 har präglats av förändring och ohälsa. Så skulle jag kort sammanfatta det hela. Jag brukade när jag var yngre säga att när jag genomgick större förändringar att man sällan kan leva på gamla meriter och preskriberade romanser. Och detta har präglat mitt liv detta år.

Under året har jag påbörjat en utbildning vid Trädgårdsakademin i Ängelholm. En utbildning med namnet arbetsledare grönyteförvaltning. Anledningen till att jag sökte var flera. En var att jag uppfattade att mina utbildningar och erfarenheter hade blivit för gamla helt enkelt. Det är så med utbildningar numera. De blir för gamla. Man behöver skaffa sig nya meriter helt enkelt. En annan orsak är att jag behövde en förändring i mitt liv på flera plan. Framför allt när det gällde min roll i familjen. Är det något jag har tagit på största allvar i mitt liv så är det min familj. Jag har haft insikten om det sociala arvets påverkan på individen så länge nu att jag kom på mig själv att jag aldrig i hela mitt liv satt mig själv först i några sammanhang. Jag har varit pådrivande, engagerad, fokuserad, fodrande, elak, snäll och delande med varje individ i min lilla familj. Jag har dessutom inte varit rättvis. Alla har fått efter sina egna behov. Det har gett resultat faktiskt. Alla är de självständiga individer, med bra jobb i ledande positioner och har ett bra liv i övrigt. Enligt Mazlow så är de på nivån självförverkligande. Och det är jag stolt över. Den enda i familjen som inte är där är jag.

Jag upplever inte att jag får inte så mycket tillbaka heller. Ta nu inte detta som att jag skulle vara bitter. Bitterhet ligger inte för mig. Problemet ligger nog hos mig och att jag har en sådan personlighet. Att jag är både extrovert och introvert. Extrovert när det gäller det samhälleliga (gesellschaft) och introvert (gemeinschaft) när det gäller mitt privatliv. Jag har helt enkelt inte krävt av dem eller omgivningen att vara supportande. Men idag anser jag att de har kommit till en punkt i livet att nu är de vuxna och bör släppa mig och min ansvarskänsla för dem. Att de kanske har en skyldighet att supporta själva. Att de kommer för alltid, som självförverkligande vuxna, behöva både ta ansvar och konsekvenserna av sina val. Om deras val handlar om att de inte kan supporta, så är det så. Min vinst är att jag har lyckats. Jag har brutit det sociala arvet. För mig kan vi aldrig heller gå tillbaka. Vi kommer aldrig hamna där igen.

Så jag beslutade mig för att avveckla ateljén, söka utbildningen och ta mig fram på egen hand framöver. Om min familj är kvar hos mig när jag om några år går till nya utmaningar visar sig. Det är inte mitt val.

När det gäller politiken så har mitt engagemang för denna varit försiktigt avståndstagande. Inte för att jag inte delar mitt partis värderingar eller att jag inte är engagerad i frågorna längre. Inte alls! Men jag har kommit fram till att politiskt engagemang inte gagnar kvinnor. Tvärtom faktiskt. Kvinnor förlorar på att engagera sig politisk och att ta plats på flera plan. Kvinnor som lämnar politiken har svårt att få jobb. Kvinnor som tar plats med starka åsikter får se sig betraktade som häxor faktiskt. Jag känner ett antal kvinnor som lämnat politiken sedan valet 2014, som har haft svårt att få nya jobb. Jag känner ett antal kvinnor som idag sitter inlåsta på partikanslierna runt om i landet, som inget annat heller önskat att kunna byta jobb och roll, men som har svårt att hitta nytt och därför sitter kvar på sina jobb. Det är konstigt faktiskt, med tanke på att politik ofta handlar om ledarskap och en kompetens om samhället, som går förbi varenda universitetsutbildning i världen.

I mitt parti så är väl det största uttrycket för detta hur politiken slår tillbaka mot kvinnor det som hände med AKB. De flesta av mina partivänner om jag hade dem framför mig skulle nu säga till mig att ”kom över det där nu Maria”. Jag kan lugna er – jag har kommit över det. Men likväl så står jag fortfarande för att moderater har betett sig som praktarslen när det gäller AKB och att detta aldrig hade inträffat om hon varit man. För när man tittar på vad som hände så kan man se att så fort partiet valde Ulf Kristerson till ny partiordförande så dök tunga moderata namn upp som support till honom på ett hela annat sätt än hur de supportat AKB. Tunga moderata namn, som levt en periferi tillvaro ända sedan valet 2014. Ja, det är ett problem att jag är utbildad sociolog. Jag betraktar organisationer från ett sociologiskt perspektiv och när jag dessutom har tillhörighet till en organisation, dessutom i utkanten, samt metoderna så har det mesta varit uppenbart för mig.

Trots detta tror jag att Ulf nu är rätt man att se till att Alliansen blir störst i valet 2018 och att detta ska innebära att vi kan byta regering och styre i Stockholms stad.

När det gäller politiken för övrigt tycker jag att debatterna talar för sig själva. Det har aldrig varit så låg nivå på det politiska styret och beslutfattandet någonsin. Det resulterar att inget fungerar, inget händer och ingen tar ansvar. Det är en katastrof för var och en av oss och vardagen fungerar dåligt för många.

Nu så till ohälsan. Det är när det gäller denna del jag fortfarande ser att jag är stark och har hopp. För några år sedan drabbades min man av twar och han utvecklade efter det kroniska astma, med ganska stora besvär för honom. Vi löser det med mycket medicin. Men han blir rätt trött och oengagerad. Under detta år ska jag försöka få igång hans kondition och sjukvården hjälper till med vad de kan, som andningsyoga t ex. Ett av våra barn har drabbats av kronisk B12-brist. Det är en ärftlig åkomma som finns hos fler i släkten och som vi fått av farfar. B12-brist kan låta banalt. Men det innebär att du har blodbrist och med besvär från depression till svåra ledsmärtor. Barnet kom själv fram till att det var något fel med att hen för några år sedan fått diagnosen utmattning. Efter en tvåårsperiod med terapi och åtgärder på jobbet kunde hen ändå vara i jobb men tröttheten lämnade inte. En kollega berättade då att denne hade sköldkörtelproblem och medicinerade. Så barnet gick till doktorn och krävde en hälsoundersökning och då upptäcktes B12-bristen. Så nu medicinerar barnen och mår bra.

Detta har för mig väckt frågan när vi pratar om den psykiska ohälsan numera som sägs öka lavinartat. Med en växande befolkning kanske det är så att ökningen av psykisk ohälsa är modest och att en viss ökning kan tillskrivas autoimmuna sjukdomstillstånd, som B12-brist, sköldkörtelproblem och annat. Jag vet att psykiatrin i Stockholms län testar för sköldkörtelproblem när personer söker för depression. Men de testar inget annat. Primärvården testar inget av det när man kommer och söker för utmattning. Att testa för andra sjukdomar borde i stället vara rutin. Jag menar finns mitt vuxna barn, som är frisk för övrig med en kronisk sjukdom, som orsakar trötthet och nedstämdhet så finns det sannolikt andra, som aldrig upptäcks. Eftersom jag vet att åkomman är ärftlig och att jag själv känner mig till och från låg och trött har jag börjat själv medicinera med B12 (receptfritt med dubbel dos). Jag känner mig piggare faktiskt och mindre nedstämd.

En annan ärftlig sjukdom har drabbat mig själv. Jag har fått glaukom, så kallad grönstarr. Det upptäckte min optiker när jag skulle gå och skaffa nya glasögon. Istället för nya glasögon där och då skickade optikern mig till ögonakuten med ett skyhögt tryck på bägge ögonen. Detta har jag ärvt av min farmor, så jag är väl insatt i att de är obotligt och gör dig blind. Jag satt där i väntrummet i fyra timmar och tänkte bara F@N! Inte det också! Men jag har klarat synnerven och medicinerar nu varje dag för att hålla trycket i schack. Mina nya glasögon har fått och nu kan jag återigen läsa obehindrat. Lycka!

Så till sist men allra störst. Hunden mår inte bra. Vår hund har sen många år tillbaka epilepsi. I somras försämrades han med fler kramper. Vi beslutade oss för att börja medicinera honom efter att vi fick klart för oss att hans blodprover och framför allt hans levervärden var bra. Sen den 11 december fick han ändå ett anfall, som varade i fem timmar, vilket gjorde att vi åkte akut in med honom. Efter det att anfallet hävts och de tagit blodprov på han åkte vi hem igen. Dagen efter ringde de oss och berättade att hans levervärden var skyhöga. Inte bra på en gammal hund. Nu har vi gjort två undersökningar på han. Bland annat ett ultraljud som visade att han var lite inflammerad i lever och bukspottskörtel. Där är vi idag. Först den 11 januari ska vi träffa veterinären för utlåtande och hur vi går vidare. Det är en paradox att hunden är i medelålder och börjar få krämpor som vi. Men så är livet. Det kan tyckas banalt att jag tagit så hårt att hunden mår dåligt. Men vår lilla Atlas är ändå en familjemedlem som man inte byter ut hur som helst. Han är dessutom den som jag spenderar mest tid med av alla familjemedlemmar och som jag har ansvar för. Hunden är den enda länken till mitt gamla jag. Med den ansvarskänsla och engagemang som är jag också. Därför är det väldigt sorgligt.

Hur som helst. Nu ska fylla 2018 med mig själv. Med studier för att uppnå målet om examen, med valrörelse och med utveckling på andra nivåer. Och sannolikt också nya motgångar, som inte vet något om idag. Men dessa tar vi då. Just nu njuter jag av att jag känner mig vuxen, stark och glad.

Varmt välkommet 2018!

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

 

 

Medborgarnas ofrihet, de kriminellas straffrihet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag skriver sällan här längre om mitt samhälls- och politiska engagemang. Men med anledning av debatten och händelserna i landet kring nyår och fyrverkeriesmällandet, gör jag ett undantag. Innan jag fortsätter så ska jag berätta att ja, jag har själv en tokrädd hund för fyrverkerismällande, som lider av panikångest vid nyår och följande månad därefter. Så ni som väljer att läsa det här inlägget som en partsinlaga vill jag till att börja med svara. Ja till viss del är det så. Men alla som känner mig vet också att jag som ideologisk bas och i mina värderingar sällar mig till de gamla konservativa och liberala partiernas dygder om att människan är bräcklig och sin bräcklighet har rätt till stöd från samhället eller att människan ska ha sin frihet så länge dennas frihet inte inskränker i någons annans frihet.

Efter nyårsnattens händelser, där vissa har slängt in smällare i barnvagnar med sovande bebisar och fått polis och blåljuspersonal att lämna gator och torg till förmån för ligisterna, har debatten om förbjud för fyrverkerier nått nya topphöjder. Debatten har varit ganska hög tidigare också. Men då har viljan till förbud mest handlat om rädda hundar, katter, hästar och kossor. Det är inte konstigt att debatten nått nya infallsvinklar med att nu är människor under attack från andra människor. Som i alla debatter om för eller mot så flyger argumenten lite kors och tvärs med olika utgångspunkter och kunskaper om gällande lagar och regler. Så jag ska börja med att tydliggöra vad förbudsivrarna menar när det kräver förbud mot fyrverkerismällande.

Det förbudsivrarna vill är att det inte ska vara TILLÅTET ATT SÄLJA FYRVERKIER OCH SMÄLLARE TILL PRIVATPERSONER I DETALJHANDELN. Däremot tycker inte de flesta att ett totalförbud är önskvärt. Men att det ska vara stat, kommun, föreningar och t ex idrottsklubbar som under ordnade former får utföra smällande t ex under nyår.

Nu så till förbudsmotståndarna (jag förstår egentligen inte varför det är en mänsklig rättighet att få smälla fyrverkerier, men men). De menar att gällande lagar och regler, som att barn under 18 år får inte köpa eller använda smällare, det är ett föräldraansvar att efterleva den regeln och att användandet kan regleras i lokala föreskrifter till vissa platser och tider, samt att det är polisens uppgift att se till att lagarna och reglerna efterlevs. Visst i de bästa av världar skulle det här vara tillräckligt.

Men vi lever inte idag i den bästa av världar!!!

Detaljhandeln och föräldrarna lever allra minst upp till lagen och de regler som gäller. För under de senaste tio åren smäller det inte bara på nyårsafton. Utan det smäller konstant, helst vid tidig kväll, en vecka innan nyår och 3-4 veckor efter. Inte är det några föräldrar som är ute och smäller med sina barn vid 3-10 tiden på eftermiddag/kväll. Det är uteslutande unga mellan 12-18 år. Reglerna om åldersgräns efterlevs helt enkelt inte.

De lokala föreskrifterna i all ära. Ett påpekade vill jag ändå delge er läsare. Enligt många lokala föreskrifter är det inte heller tillåtet med tiggeri i den form som vi numera upplever varje dag. Sen har inte jag hittat något i polislagen som föreskriver att en av polisens prioriterade uppgifter är att se till att de lokala föreskrifterna efterlevs eller att detaljhandeln och föräldrarna efterlever åldersregeln. Förbudsmotståndarna lägger dessutom fram att det redan idag är kriminellt att använda fyrverkerier som vapen och att polisen ska gripa och lagföra dessa personer. Ja, just det????? Polisen av idag har ju ett väldigt gott trackreckord i att klara upp brott och se till att kriminella blir lagförda???????

Nu till själva händelserna och diskussionerna om det inträffade. Denna fråga har jag identifierat som mycket, mycket större än att det handlar om att vara för eller mot fyrverkerier. Ja, den är så stor faktiskt att den tydliggör frågan om varför folket inte har förtroende för etablissemanget, rättsväsendet, polis eller politiker i allmänhet.

För den här frågan handlar om att FOLKET SKRIKER MED MEGAFON till etablissemanget ATT SÅ HÄR KAN VI INTE HA DET!

Vi är otrygga, vi kan inte röra oss på gator och torg och umgås med varandra utan att vara utsatta! I Kalmar visade det sig tydligt där anmälningarna om sexuellt ofredande rasat på nyåret och det handlade sannolikt om att kvinnor höll sig hemma istället för att gå ut. 1-2 miljoner människor i det här landet kan inte fira nyår som alla ni andra för att de måste se till sina djurbesättningar, hundar, katter, hästar och kossor. Polisen och blåljuspersonal flyr gator och torg för att de inte kan upprätthålla lag och ordning. Det i sådana orostider där vi sällan vet om vi är utsatta för ligister och kriminella idioter eller terrorister som skjuter skarpt.

Den här frågan handlar om så mycket mer än vara för eller mot fyrverkerier.

Det handlar om att de etablerade partierna gör medborgarna bräckliga och att de etablerade partierna inte ger medborgarna stöd i sin bräcklighet. Det handlar om att de etablerade partierna ger medborgarna friheter som inskränker på andra medborgare frihet. Medborgarnas ofrihet har blivit de kriminellas straffrihet.

Partierna gör sig till etablissemanget mot medborgarna! Det spelar ingen roll hur mycket resurser ni vill fördela till polis och välfärd eller hur ni vill göra med skatter. Ni har gjort er själva till det där etablissemanget som medborgarna numera föraktar!

Och det i en fråga som enkelt skulle kunna lösas och ändå tillse att medborgarna kan uppleva fyrverkerier på nyårsnatten och som inte gör att detaljhandeln direkt lider skada genom uteblivna intäkter.

Nämligen att se till att det inte är tillåtet att sälja fyrverkerier till privatpersoner i detaljhandeln.

Jag måste fråga samtliga partier i riksdagen? Är det värt det hela att låta gällande ordning råda? Är det värt för er att uppfostra folket om att ni är de bästa på att hantera våra lagar, regler och skattepengar? Är det värt mycket för er att bygga ett samhälle där kvinnor inte går ut, där polis och blåljuspersonal flyr medborgarna, där otrygghet och laglöshet breder ut sig. Det för att försvara sådana principer om att ni vet minsann bäst hur allt ska skötas?

Intressant?

(Ps. Det finns numera smällfria fyrverkerier. Om inte kanske ni kunde göra dessa tillåtna och de som smäller förbjudna. Ds)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Long time no see!

Det var länge sen jag kände för att skriva något här. Däremot har jag inte varit dåligt aktiv på något sätt. Jag har varit i fullt skapande, samt haft lite tid för att förmedla mig här. Mycket har handlat om min trädgård på landet, vilket jag blir mer och mer nöjd med. Så många fina växter jag har fått i år.

cmcu0561

img_3330Men några nya saker har jag gjort, som en kruka som är 40 cm hög och ett fågelbad, gjort av ett stort blad. Jag har former numera för dessa bägge. För krukan kan man dessutom individualisera denna efter önskemål. Själv skulle jag vilja ha en ring nedanför toppen av krukan i koppar och kommer gjuta några sådana till mig själv nästa sommar. För fågelbadet kanimg_3741 man om man lägger tre sådan nedanför varandra och en vattenpump få till ett litet vattenfall någonstans, som en skulptur i trädgården. Jag har en hel del nytt på gång i ateljén dessutom.

Den senaste veckan har jag dock gjutit en stor Mörksugga till en kund. Jag har läst någonstans att det är bra att beskriva allt jobb man lagt ner i sitt skapande. Det ska motivera priset tydligen. Själv tror jag inte ett dugg på alla dessa säljmetoder som lärs ut numera. Visserligen har detta med dörrförsäljare, som sätter foten innanför din dörr för att du inte ska stänga igen dörren försvunnet! MEN! De där unga försäljarna, som tror att vi 50+ plussare inte förstår något överhuvudtaget och som bedriver telefonförsäljning och via internet, har ökat med flera tusen procent sista tiden antagligen. Sista veckan har jag haft två försäljare från Mitti-tidningarna med samma ”positiva” budskap. En för Reletik-delen. Den andra för ateljén. Båda personerna talade så mycket om för mig hur mycket de gillade mina verksamheter och undrar om jag inte ville vara med i Mitti-tidningen till den fashionabla summan av 4 500 kronor exklusive moms. Det verkar vara hårt i säljbranschen numera när man smörar så för någon som jag, fast man inte för en chans i världen skulle köpa mina saker eller utredningar. Ja, ja nu åter till mörksuggan.

msgjut1

Först behöver du ha en form. Eftersom detta är en stor Mörksugga, 50 cm hög och 40 cm bred, är det bra om den är gjord i trä och i delar. Det underlättar att ta ur formen när det är färdiggjutet. För denna form har jag också gjort ett hålrum i mitten av den. För denna stora form väger otroligt mycket i betong. Utan hålrum 40-50 kg. Med hålrum 30-40 kg. Jag gjuter den i två delar. Visst jag hade kunnat gjutit den i en del. Men då hade både gjutningstiden fördubblats, samt hade jag haft svårigheter med håligheten i mitten. För denna sugga använder jag dessutom flytspackel. Det pga av brinntiden som mer än halveras med flytspackel mot lättbetong. Visst flytspackel är lite dyrare än vanlig lättbetong, men spacklet blir dessutom snyggare, mer slät och mer lättbearbetat.

Sen sammanfogar jag de bägge delarna genom att limma ihop dessa med special-lim och sen får man fylla i skarvarna med flytspackel så att det ser ut som den är helgjuten. Därefter målar man den. Denna med utomhusfärg, då den ska stå i en trädgård som konst. Färg torkar otroligt fort på betong ändå, så det går fort med färgen när allt är klart. En sak vill jag bara skriva. Underarbetat vid gjutning är otroligt viktigt för ett bra resultat. Att se till att ha bra släppmedel i formen, att se till att skarvar tejpas över mm. Då är halva jobbet gjort.

Jag är mycket nöjd med denna Mörksugga och jag hoppas min kund kommer vara detsamma!

img_3861

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Bästa semestern på många år

Västerviks hamn
Västerviks hamn

Som så många andra har vi nu semestrat färdigt för i sommar. Det har varit fantastiska veckor och för första gången på många år har vi, maken och jag, haft tre veckors ledighet tillsammans. Dessa veckor har vi förvaltat väl. Vi började med en roadtrip. I lånad husbil, runt östkusten och västkusten. Jag har inte varit så mycket nedåt i landet och därför blev denna resa väldigt intressant. Första stoppet var i Västervik där vi  firade makens födelsedag med gofika. Sen fortsatte vi ned till Simrishamn för att upptäcka vackra Österlen.

YFCN0748

 

Österlen visade sig vara stället för mig. Jag tyckte allt var helt underbart. Landskapet, kulturen, äpplena och folkets öppenhet. Vi besökte Kiviks marknad och vi åt och drack gott under några dagar innan vi åkte till västkusten för att sammanstråla med goda vänner utanför Smögen.

Tylösand
Tylösand

IMG_3431

Vårt nästa stop var Halmstad och Tylösand. Vi bodde bara där en natt på Halmstads camping, som låg på lagom avstånd från Tylösand att vi kunde ta cyklarna dit och uppleva den miljön. En annan kust som hade ett helt annat intryck och kultur, än vad Österlens kust hade. Lite kargare och lite mer av jetset-folkets ställe än vad Simrishamn var. Sedan fortsatte vi upp mot Smögen och hamnade på en liten camping ett par km utanför Åsa, IMG_3482Kungsbacka, där vi sov en natt. Vilken härlig camping vi hamnade på. Ett äldre ställe, men otroligt lugnt och mysigt, rent och snyggt. Stranden precis ett stenkast från oss var långgrunt och där försökte vi få Atlas att bada i havet. Men det där med att bada är inte Atlas grej riktigt. Sen på kvällen hade de öppet i folkparken. Så vi fick oss lite dans och en verklig trevlig stund. IMG_3460Något som vi inte hade planerat in under vår resa och en glad överraskning. Till sist tog vi oss den sista etappen upp till Smögen och sammanstrålade med våra vänner som hyrt ett hus i området. Under ett par dagar gjorde vi Smögen, Fjällbacka och Grebbestad. Vandrade, åt räkor och kollade in omgivningarna.

 

RLJE2105

Det bästa med vår roadtrip var enligt mitt tycke och smak Österlen och det fantastiska vädret som vi hade hela veckan. Västkusten var också bra. Men de hade en annan kultur där, som handlar mer om båtliv än om kulturupplevelser som jag tycker Österlen hade. När jag gick där på bryggan i Smögen funderade jag faktiskt om de stora skeppen, som låg i hamnen, hade några motorer. Det måste kosta skjortan att fara runt med de där skeppen. Men vad vet jag. Vi kanske har väldigt mycket rikt folk i det här landet? Till Österlen kommer jag också återvända. Helst nästa år.

JZOL1215Efter detta var vår roadtrip slut och vi åkte tillbaka till Stockholm och var där ett par dagar innan vi åkte till landet och bara vilade oss, var på Classic Car Week, som återkommer varje år vecka 30/31. Fixade lite i trädgården. Jag göt färdigt plaskdammen bland annat och maken började renoveringen av taket. En sak som är rätt tidskrävande och som han kommer hålla på med under augusti/september.

bröllopSen avslutades vår semester i helgen i Stockholm medbröllop. Det var våra vänners dotter som gifte sig! Och vilket bröllop. Jag har aldrig sett ett vackrare brudpar och så många lyckliga människor någon gång. Må lyckan stå brudparet bi i alla tider.

Jag har haft en fantastisk semester! Denna kommer jag leva länge på nu när vardagen kommer igen. Själv börjar denna arbetsvecka med att planerar verksamheten, städa loss i lokalen och hemma. Jag har lite nya idéer inför hösten som handlar om annat än bara betong. Sen hoppas jag att jag kommer in på trädgårdskursen som jag sökt till. Sen funderar jag på att skruva upp mitt samhällsengagemang lite ytterligare i höst. Jag börjar återigen att jag kan tillföra något i den frågan. Men hur det kommer se ut får framtiden utvisa. Än så länge känns det väldigt bra att jag kan tillföra beslutsfattande och omtanke lokalt i Bromma. Det engagemanget känns tillräckligt inför mitt vidare samhällsengagemang. När man har varit i en sådan downperiod, som jag varit, har det blivit viktigt  för mig att ta ett steg i taget och omge mig med de som tillför energi och självförtroende, än de som inte gör det. Det har blivit så viktigt för mig att allt annat känns oviktigt.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Att leva sina drömmar!

IMG_3061I helgen har jag som vanligt varit på landet och jobbat i min älskade trädgård. Just nu håller jag på med lite småprojekt, som att gräva för en plaskdamm. Plaskdammen blir inte bara ett pittoreskt inslag i trädgården. Den ska också hunden kunna använda att gå ner i och svalka av sig när det är lite väl varmt för honom på landet. För Atlas – hunden – har det varmt i sin tjocka päls på sommaren. Dessutom kommer hela området runt plaskdammen behöva åtgärdas med planteringar av blommor och mindre buskar. Det är tio år sen i år, som jag bestämde mig för att omvandla vårt lantställe från en tråkig skogstomt till en prunkande oas mitt i skogen. I år är jag för första gången på väg att få den drömmen att slå in. För i år är det första säsongen där det är bara trädgården och lite underhållsarbete som vi har på agendan. Alltså inget att bygga för första gången på tio år.

Min dröm att ha en prunkande oas mitt i Dalarnas skogar håller på att förverkligas. Och jag njuter!

 

 

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Äntligen lite värme

Naturligtvis har IMG_2969vi varit på landet i helgen, ja ifrån onsdag kväll faktiskt. Så de sista tio dagarna känns det som vi haft semester. Först Warszawa och sedan landet. Jag behövde denna vila ordentligt och med att värmen slog till så blev det så mycket plus med allting. Fast jag blev förkyld igen och fick inte alls så mycket gjort som jag skulle velat under dessa dagar.

 

 

 

 

IMG_2956bryggan

Men maken renoverade vår badbrygga som vi har i tjärnen, som ligger 70 meter från stugan. Bryggan var i riktigt dåligt skick, men nu är den som ny. Det blev väldigt bra och jag ser fram mot att sola där och bada i tjärnen när det blir för varmt. Grodorna lekte under helgen och grodor är något som vår lilla hund är rädd för. Han förstår inte riktigt vad det är och det är i och för sig bra att han håller sig på avstånd. Grodor kan vara giftiga för hundar.

IMG_2988Annars så lyckades jag ändå plantera och så det mesta i växthuset som jag ska ha i år. Fast det kändes lite konstigt att gå omkring i Bikini, vattna i trädgården och så när inte ens björkarna har slagit ut ens.  I drivbänkarna i växthuset satte jag kronärtskocka redan förra året och den ska vara tvåårig. Nu satte jag ner några potatisar, gurka, jordmandel, paprika som vänner köpt med sig frö från Spanien till mig, bladselleri och spenat. I krukorna planterade jag Dahlior och passionsblomma. Dessutom har jag ju cirka 20 olika sorters perenner som jag höstsådde och som nu har börjat gro. Problemet är ju att i värmen så torkar det ihop så fort i växthuset och vi är ju inte där i veckan och kan vattna. Men jag kör med bevattningsmattor, samt flaskor i krukorna och så har jag mitt solcellsdrivna bevattningssystem som toppen över i:et. Det brukar hålla någon vecka då, oavsett att det är varmt. I drivbänkarna utomhus satt jag faktiskt ner potatisen, palsternacka, vaxbönor och sockerärtor. Jag har höstsått jordkörvel, morötter, lök och något mer som jag inte kom ihåg. Dessa ligger nu under fiberduk. För det ska ju bli kallt till helgen igen. Fast bara några dagar innan det blir varmare igen och det blir inga minusgrader på nätterna. Så här tidigt har jag aldrig kunnat så förut.

För övrigt kommer denna säsong innebära att vi för första gången på tio år inte har någon byggnation att göra. Det handlar nu om underhåll och anlägga trädgården. Så jag ska bygga en liten plaskdamm, måla midsommarstången vit, anlägga några nya rabatter, göra några figurer till i trädgården och sen ska jag bara hålla på att rensa ogräs och ta hand om det jag sått.

Nu hoppas vi bara att vädret blir bättre än förra sommaren. Framför allt att det är varmare än tidigare år vid midsommar så att vi kan sitta på nyrenoverade bryggan och äta sillunch då.

Men det är helt underbart att vara igång igen på landet!

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Warszawa

Vy över Warszawa centrum. Bilden tagen från Hotell Novotel i Warszawa.
Vy över Warszawa centrum. Bilden tagen från Hotell Novotel i Warszawa.

I helgen har vi varit i Warszawa jag och min familj, dvs jag, maken, dotter och sonen. Resan var en present till sonen som fyllde 30 år tidigare i år. Jag älskar numera att ta sådana här kortare weekendresor och besöka olika städer i Europa, för att bara vara och ladda upp inför allt som krävs av en hemma. Dessa kortare resor är väldigt intensiva och effektiva, samtidigt som man lägger stor vikt vid mat och dryck.

Det man kan säga spontant om Warszawa är att det är billigt – och börjar bli trendigt. Billigt är det framför allt när det gäller mat och dryck. Det som slog mig från början att det är väldigt välstädat och att man rör sig med lätthet och billigt med taxi och till fots om man bor centralt, som vi gjorde under helgen.

Bild av monument från Warszawas judiska museum Polin
Bild av monument från Warszawas judiska museum Polin

Vi besökte också  Warszawas judiska museum Polin och the Uprising museum. Det första museet skildrar judarnas historia i Polen och det andra skildrar Warszawas uppror under nazisternas ockupation på hösten 1944. Upproret slutade med att warszawaborna fick ge sig och den tyska armén systematiskt jämnade kvarter efter kvarter med marken. Bägge museerna skildrade två viktiga skeenden i Polens historia. Men jag tyckte Uprising museum trots, sin interaktivitet, var för plottrigt och jag hade svårt att få ett sammanhang i själva utställningen. Mycket film och mycket personer var det som man inte orkade läsa om.

Mat och dryck är väldigt billigt i Warszawa. En vällagad lunch med en öl till kostar cirka 100 kronor per person. Som de turister vi var, så ville vi ju prova traditionell polsk mat och gjorde det i gamla stan. Maten var vällagad, dock passar inte det polska köket oss i smak. Men det polska köttet är fantastiskt i jämförelse med hemma. Gott vällagat och mört. Så bortser man från tillbehören är det väldigt prisvärt. En middag med gott vin till kostar cirka 200 kronor per person.

Monument från det historiska judiska museet. Under lördagen var vi dock lite noggrannare med matställe och lyckades få bord på en argentinsk stekrestaurang Hoza, som ligger just på gatan Hoza. Hoza har rekommenderats av Guide Michelin, dock utan stjärna. Maten var fantastisk, servicen likaså och till makens förtjusning kunde man som efterrätt välja en god cigarr med en välsmakande whisky. Restaurangen är väl värd ett besök och maten med ett gott Malbecvin till kostade inte mer än 500 kronor per person.

XNZK2958Jag är ju alltid otroligt intresserad av andra städers stadsplanering och arkitektur. När det gäller Warszawa hade jag dock inte så stora förväntningar, då jag visste att det mesta av staden blev jämnat med marken under andra världskriget. Men det som förvånade mig när jag var där var de många moderna byggnaderna som staden har byggt upp på senare år. Framför allt kring kulturpalatset som ligger mitt i centrum. Polackerna är kluvna till kulturpalatset, som från början är en gåva från sovjetunionen. Så man har valt att bygga upp höga skyskrapor runt omkring kulturpalatset i syfte glasbyggnadatt förminska dess grandiosa ställning mitt i stan. Tanken kanske är god, men det jag måste påpeka och som förfular är att alla dessa skyskrapor som uppförts runt omkring har glasfasader. Med en sådan hög koncentration av glasskyskrapor mitt i centrum, kring de få gamla kulturbyggnader som finns
uppförda efter kriget, blir helhetsuttrycket otroligt fult. Centrum är inte vackert. Jag förstår tanken om att man vill markera det moderna Polen och Warszawa mot den gamla sovjettiden, med all dess umbäranden och beroenden. Men intrycket blir detsamma som när man i Stockholm rev de gamla Klarakvarteren för att ge plats för det moderna Sverige och Stockholm och byggde Stockholm City. Det är inte snyggt någonstans. Stora hus med glasfasader gör sig inte heller speciellt bra i någons stads citykärna, förutom New York eller Hongkong. Det är något att tänka på nu när vi återigen går in i en era av att vilja modernisera våra storstäder och då markera att man tänker modernt i jämförelse med tidigare planerare och arkitekter. Stora byggnader med glaspartier i olika konstruktioner passar inte i de flest europeiska storstädernas citykärnor. Det oavsett om man befinner sig i Stockholm, Warszawa eller Berlin.

Som skrivet är – Warszawa är idag på uppgång – som trendigt och det märktes när det gällde kvällslivet. Enligt folket är det tydligen trendigt att ha sina ”svensexor” i Warszawa och det fick vi ett par prov på under vår vistelse där. Under dagen var det däremot otroligt tyst i staden för att vara en storstad. Vi var nästan lite förundrade över tystnaden. Men vi fick förklaringen av en taxichaufför vi åkte med sista dagen.  Det var 1 maj och allt var stängt under söndagen förutom restaurangerna i nygamla staden, samt att Polen har sin nationaldag den 3 maj. Så polackerna hade ”långledigt” denna helg.

Jag tycker Warszawa är väl värd ett besök om man bara vill koppla av med god och vällagad mat som är billigt. Om inte annat, så hade jag varit lite yngre och inte intresserad av kultur och staden i sig själv hade jag nog gärna åkt hit och festat loss en kväll. Polackerna är otroligt vänliga, tålmodiga och serviceinriktade. Warszawa är en riktigt trevligt stad för en weekendresa.

 

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Håll ordning på era skitungar!

AtlasUrsäkta mig för min en förolämpande rubrik. Men i dessa tider är det väl aldrig någon som läser en annan om man inte tar i lite och förolämpar en och annan antar jag.

Det här inlägget handlar om fyrverkerismällandet i tid och otid i dessa jul- och nyårstider. Jag har en liten hund hemma., som är panikrädd för smällandet. Han är så rädd över smällande att han får ångest när de spränger vid byggnationer och de signaler de sänder ut att de ska spränga.

Idag började de smälla fyrverkerier här i Bromma. Nu kommer de hålla på hela tiden över nyår och några veckor efter nyår också. Förra året stod ungarna i 10-13 årsåldern och smällde av på Brommaplan t o m när skolorna börjat efter vinterlovet.

MIN HUND LIDER NÅGOT OERHÖRT AV DETTA SMÄLLANDE! Det innebär att det påverkar hela vår familj i flera veckor, för att det finns föräldrar och vuxna som inte förstår

fyrverkerierENLIGT DE LOKALA FÖRESKRIFTERNA FÅR MAN INTE SMÄLLA I TID OCH TID OAVSETT ATT DET ÄR NYÅR!

Men det är inte bara tamdjur som blir rädda av smällare i tid och otid. Även vilda djur och också människor blir rädda av smällare. Ni ifrågasätter människor kanske. Men låt mig då fråga – hur många av er är rädda för åskan?

Lite fakta nu så. Det finns nästan 1 miljon hundar registrerade i det här landet. Cirka 30 procent av dessa är skotträdda. Det är cirka 350 000 hundar. Det är ett stort antal familjer som får sina liv kraftigt begränsade under jul- och nyårshelgen.

Jag tycker att det skulle vara bra om fyrverkerier under vissa helgdagar kunde det offentliga ha monopol på. Visst det är jätteroligt med fyrverkerier, precis på samma sätt som på 1800-talet. Men det är 2015 nu. Gå vidare!!!! Titta på TV eller i paddan! Gör spel där fyrverkerier släpps loss vid vinst. Vad som helst! MEN LÅT BLI SMÄLLANDET I TID OCH OTID!

DET ÄR FÖR MÅNGA VUXNA SOM INTE HAR ORDNING PÅ SINA SKITUNGAR SOM SMÄLLER I EN MÅNAD UNGEFÄR UTAN ATT TA HÄNSYN TILL VARKEN FOLK ELLER FÄ!

Jag är med i en hundgrupp på fejjan. När jag la upp idag att jag inte gillade att de börjat med smällare redan idag, berättade en annan tjej i gruppen att det varit en pojke som kastat smällare efter hennes hund. Om någon gjort det mot Atlas hade han dött eller fått ett epilepsianfall (min hund har epilepsi).

Min farbror (som på den tiden jag var barn, var militär) råkade vid ett svagt ögonblick få hela handen brännskadad när han skulle tända av en raket på nyår då på 70-talet. Olyckor kan också hända barn som smäller svaga smällare utan vuxnas insyn och medverkan. Tycker du att du som förälder ska behöva vara med om det?

Vi läser i tidningen om de som skadas vid nyårssmällande varje år. Det är dags att beslutsfattarna fattar att smällandet av privatpersoner inte är önskvärt av väldigt många och förbjuder det för privatpersoner.

Håll ordning på era skitungar! Vem vet, kanske det är din unge som blir skadad i år av en smällare för att den inte har tillräckligt med förstånd när den avfyrar den och du inte har vett att sätta upp gränsen för var som är bra eller dåligt?

(Om du är beslutsfattare och läser detta, kan du snälla hjälpa till med att lobba för att fyrverkerier ska förbjudas för privatpersoner? Jag tycker det räcker med att det offentliga kan ordna detta vid vissa högtider, så kan var och en välja själv hur de vill göra)


Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Snart öppnar jag!

Inom kort, till helgen antagligen, kommer jag öppna ateljén. Jag börjar lite mjukt eftersom jag inte har hunnit gjuta så mycket ännu. Formarna tar tid att ta fram. Jag vill ju göra min egen design. Men inte bara det, lokalen tar tid också att göra ordning, samt att jag måste skriva avtal mm med andra grossister/leverantörer för andra produkter jag ska sälja i ateljén.

Men en mjukstart är bra. Till nästa helg bjuder jag på glögg och pepparkakor när jag öppnar och man kommer kunna göra vissa beställningar om det skulle vara så att det jag säljer då av någon anledning skulle kunna ta slut. Bilder kommer komma i veckan på vad man kan köpa inledningsvis.

Snart kommer jag också kunna komma med en webbutik för lite andra produkter som man kan handla. Temat kommer att handla om (den fysiska) årstidsfesten. Naturligtvis i dessa tider julen. Så det handlar om dukning, mat och dryck. Mycket hos mig handlar om personfiering. Att man kan skriva namn på julstrumporna, att man kan gravera glas, att göra din egen decopage i en liten ram.

Jag älskar sådant. Det är det enda sättet att skapa intressanta möten mellan människor som leder till något varaktigt.

I dagar som dessa, där så många har erbjudit sig att bidra för flyktingar m fl, och till de som inte är rädda, bjud hem till fest och visa på vår kultur i juletider.

Duka, bjud på mat och dryck och umgås. Har du inte råd, kan du ju alltid ta lite betalt för dina utlägg eller ännu bättre. Bjud in dina vänner till knytis om du står för utformningen. Egentligen är det ju bara fantasin som sätter gränser för dig själv.

Ja, det är tuffa tider. Och jag själv tror inte det kommer bli bättre inom kort. Tvärtom, jag tror det blir sämre innan det blir bättre. Desto bättre anledning att man ska bjuda till fest och umgänge.

Man kan diskutera när man ska sätta igång för bästa utkomst. Men jag har kommit fram till att ingen eller alla tillfällen är bra eller dåliga. Det är alltid något annat som är verkar viktigare eller mer spännande. Men själv tycker jag att det i ”kris och oros-” tider är det bättre att få igång spännande möten. Och inget finns som är så bra för möten som att man träffas kring mat, dryck och traditioner.

Men framför allt kommer jag att hälsa alla välkomna till gjuteriet. Jag kommer kunna ta personliga beställningar på allt från trädgårdsinredning till småsaker som personliga krukor, fat, glas och textilier. Det är bara fantasin som sätter gränser och tid.

Intressant.se 

 

Sida 1 av 3123