Vad är ditt problem Ekeroth?

Kent Ekeroth (SD) vill registrera den svenska befolkningen.

Bilden taget från Aftonbladet

Jag läser i tidningen att Kent Ekeroth vill att invandrarna ska av kriminalvården och andra myndigheter registreras. När jag läste det hela satte jag nästan kaffet i vrångstrupen, intresserad som jag är av historien och framför allt om andra världskriget. Fast historien verkar inte yngre människor lägga så mycket vikt vid. Så var det också för mig när jag var ung. Man skulle ju visa de gamla att man hade kommit på något eget – som gynnade helst alla andra. När jag kom på att dessa trender och tankar har florerat hos tidigare generation förstod jag att historia är viktigt för var och en av oss. Vem vill lägga ett förslag som någon för 40 år sedan redan lagt? Och vem vill egentligen lägga ett förslag, som gjordes till verklighet i det gamla nazityskland?

Men det har nu alltså Kent Ekeroth lagt en motion om till riksdagen. Ja, ja jag antar att den inte kommer att antas. Men ändå!!!

Kent Ekeroth är ett fenomen. Ingen av SDs företrädare har klarat sig undan så bra som han, trots järnrörskandal och sina kopplingar till Avpixlat?

Ibland funderar jag på sådana där saker. Vem som är fredad och vem som inte är det. Ibland undrar jag om journalister och opinionsbildare har någon överenskommelse med en sådan mörkerman som Kent Ekeroth. Varför fredas han annars? Och det hela tiden?

Själv tycker jag nästan sjukligt illa om personer som Kent Ekeroth. Han påminner om min fd man – han som gillade att klå upp mig gul och blå. Och som aldrig ifrågasattes av någon anledning av sina och också mina vänner. Den enda som ifrågasatte min fd man var min familj. Tills de inte orkade längre för att jag var så avskärmad. Eftersom min fd man har varit död i 23 år nu har jag en bättre förståelse varför detta fenomen inträffade. Och det var så enkla anledningar som att vännerna visste att ”exet alltid ställde upp”, ”att exet hade tillgång till droger”, ”att exet var en vass jävel när det gällde att slåss”. Vem brydde sig då om att han slog på sin kärring? Det var ju alltid någon som hade någon nytta av honom för sina egna syften och därför höll sig väl med honom.

Jag tror det är på samma sätt med Kent Ekeroth. Han kan flyga under radarn hela tiden för att han är någon annans nyttiga idiot hela tiden.

Själv tycker jag det är skrämmande att mina barn ska registreras någonstans för att de är barn till en invandrad finne. Dessutom en våldsverkare och en för samhället nyttig finne i och med att han är död. Det här säger allt om SD som parti. Vad ska det använda ett sådant register till? Är det för att han driver tesen om att våld, kriminalitet och död är ärftligt? Det måste ju vara så för annars är ju ett sådant register bara ytterligare en administrativ börda på myndigheterna.

Annars så är det så att jag aldrig brukar någon gång hänvisa till min bakgrund. Det p.g.a. att jag aldrig finner den intressant för min lilla familjs framtid. Det är inte vart vi kommer ifrån som är betydelsefullt utan vart vi är på väg. Men då jag fått de mest arbetsamma och smarta ungar blir jag naturligtvis orolig för vad ett sådant register skulle kunna innebära?

Men framför allt undrar jag varför Kent Ekeroth ständigt kan flyga radarn och ingen ifrågasätter denna järnrörsvåldsverkare som vill införa samma register som man införde i det gamla nazityskland?

Intressant?

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Publicerat i Allmänt | 4 kommentarer

Glöm inte bort rörligheten långsiktigt!

Alla är nog rörande överens om att för att skapa en början på en framgångsrik integration är att vi måste få till fler bostäder, förbättra infrastrukturen och se till att fler kommer i jobb. Jag har skrivit om det tidigare att man borde försöka bygga där folk flyttar också i storstäderna. Det för att minska trångboddheten. Nu har Stockholms Handelskammare kommit med en rapport som pekar just på detta problem att det finns trångboddhet, men inte överallt. Detta i sig skapar ytterligare konflikter. Men vi skulle kunna få fler bostäder i storstäderna också om vi tog tag i den dysfunktionella bostadsmarknaden. Senast igår var jag hem till en äldre ensam person som bor i en stor hyresfyra centralt på Kungsholmen.  Flera i min bekantskapskrets har berättat för mig också att i deras bostadsrättsföreningar står lägenheter tomma p g a av innehavarna flyttat någon annanstans, men reglerna för att hyra ut i andra hand, förhindrar innehavaren att hyra ut lägenheten. Hur många bostäder man skulle kunna få till med att förändra den dysfunktionella bostadsmarknaden vet jag inte riktigt. Men det finns någon slags utredning om detta och jag tror den pekade på rätt många bostäder skulle bli tillgängliga.

Infrastrukturen (inte bara vägar och kollektivtrafik) måste förbättras när en stad växer, både med nya bostäder och med befolkningsökningen. Att lägga locket på alla infrastruktursatsningar som Slussen och förbifarten när inga nya spår har tillkommit eller kan komma på plats de närmaste tio åren är mycket dåligt. Bygg därför gärna bostäder och service i redan kollektivtrafiknära lägen. Detta underlättar också för de grupper som inte nämnvärt är bilburna och orkar sitta i bilköer dagarna i ända, som barn och äldre. Mer service i de områden där människor bor minskar dessutom bilberoendet. Mer service bidrar dessutom till jobb.

Integration handlar alltså om det normala samhällsbyggandet när vi har en kraftig befolkningsökning, som vi just nu har.

Men jag vill också lägga in att vi också behöver långsiktigt tänka på den (sociala) rörligheten när politiken tänker integration. Rörligheten är absolut viktigast för de invandrargrupper som kommer hit med en lägre utbildningsnivå än vad de som är födda i landet har. Social rörlighet kan man få till om det blir lönsamt att utbilda sig, att byta jobb och att det finns en morot för människor att själva lyfta sig ur sitt utanförskap. Hur det ska gå till är en svårare fråga att svara på. Men man skulle ju kunna ändå diskutera frågan om man bara tänkte lite längre utanför sig själv. Om man tänkte kanske på om man själv hade barn som inte klarade av sin skola p g a att man kanske var 10 år när man först började i skolan. Eller om man satte sig in i alla dessa kvinnor som är inlåsta på sina arbetsplatser och trots att de vantrivs inte vågar byta jobb för att de redan sitter så tryggt på sin arbetsplats. Eller att man kunde stötta företagare på något sätt, som själv utbildar sin personal, så att de får den kompetens som de behöver för att bli anställningsbara. Det är så komplicerat idag att göra folk anställningsbara via arbetsförmedlingen och utbildningsväsendet, att jag tror man ska lämna över den frågan till näringslivet och företagen LITE mer på egen hand.

Genom att också mer börja diskutera dessa frågor också, kan vi få till en diskussion, som tar hänsyn till mer vad som lyfter människor själv ur utanförskap och ökar den sociala rörligheten generellt. Det skulle kunna också lyfta hela debatten som uteslutande verkar handla om volymerna, vilket inte leder någon annanstans än till att alla hamnar i konflikt med varandra.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Publicerat i Allmänt, Företagande | Lämna en kommentar

(SD) och (S) problem är folkhemsnostalgin som inte passar in i samtiden

Jag tänkte i detta inlägg spinna vidare på vad min vision om samhället ter sig. För det tror jag ingen missat att jag har en massa idéer som jag skulle vilja se förverkliga framöver. Idet fallet kan man kanske tro att jag inte är förankrad i något som bär dessa idéer. Inget kunde vara mer missvisande. Allt jag tänker har sin utgångspunkt historiskt och vad som faktiskt skulle kunna vara genomförbart och man bara tog på sig några nya glasögon och betraktade vårt samhälle som lite större än staten.

Men, men – för detta inlägg tänkte jag klargöra lite mer om hur jag ser på detta med integration både fysiskt och mentalt. Eller den där frågan om att jag inte tycker det är ett lika stort problem som alla andra att folkslag söker sig till varandra för boende.

Det är för att jag har tittat på hur man hanterar integrationsfrågorna i andra länder och i detta fall sticker faktiskt USA ut som ett positivt exempel. I USA styr man inte vart och på vilket sätt folk väljer att söka sig till varandra eller vart de ska bo. Det har resulterat i områden som kallas Little Italy, China town och också ryska kvarter mm. I USA finns det renodlade områden som benämns som svenskområden dessutom. Minnesota är ett sådant område.  Det är ekonomi i detta tänk. Folk hjälper varandra!

Ok! Det finns segregation och diskriminering i USA också. Det är jag medveten om. Men den segregationen handlar oftare om fattigdom och om illegala invandrare än att det handlar om den legala invandringen med människor som via ursprung söker sig till varandra.

I mitt tänk handlar segregationen i Sverige mest om att vi har för få bostäder i områden där människor som kommer hit vill bo och att företagsamheten i dessa områden är för starkt reglerade att de som kommer hit har så svårt att kunna försörja sig själv genom arbete och att de bor för trångt och ovärdigt.

I min värld skulle man därför bygga fler bostäder i områden som Ronna i Södertälje, så att fler syrianer kunde få en bostad där de vill bo. Dessutom skulle man förenkla för företagsamheten i dessa områden också, så att fler som bor där hade möjlighet till att få ett jobb. Ungefär som det fungerar i Little Italy och i China Town i USA. Där stöttar man varandra när det gäller både boende och försörjning.

Tänk så mycket enklare allting skulle bli för kommunerna och välfärden. Man kunde dessutom antagligen lösa problemen i skolorna på ett annat sätt när dessa blev mer homogena i utbildningsbakgrund och likartade andra problem. Problemet med integrationen är inte att de duktiga förortsungarna har möjlighet att söka sig till de mest studiemotiverande skolorna i innerstaden. Problemen handlar mer om kulturkompetens enligt mitt sätt att se på det hela.

Jag vet att jag kommer få problem med mitt sätt att se på saker och ting. Det första är att folk i det här landet har en fixering vid att allt måste vara mångfald i VARJE ENSTAKA SEKUND. Man får inte låsa in folk i boendet – då blir det segregerat. Men hallå säger jag. Det är naturligt segregerat redan idag och det ofta självvalt. Människor vill bo nära de som de delar kultur och land med sen tidigare. I vissa områden bor t o m folk som kommer från samma byar i sitt hemland.

En annan sak är att miljonprogrammen skriker idag på hjälp med förnyelse. Oftast finns det mark att bygga på där, som inte kostar skjortan heller. Att förtäta i miljonprogrammen borde vara det billigaste sättet att skapa nya bostäder. Då kunde dessa lite dyrare bostäder kanske köpas av de mer etablerade i dessa områden, som har skaffat sig ett jobb eller företag och då blev de billigare bostäderna tillgängliga för de som inte lyckats etablera sig.

Detsamma gäller företagsamheten och jobben i dessa områden. Om samtiden förstod att våra produktionsförhållanden håller på att förändras radikalt, kanske det inte skulle säga nej till RUT eller vinster i välfärden. För precis på samma sätt som när Industrialismen slog igenom blev människor lidande i urbaniseringen. Om det nu är så att industrin får backa framför andra sektorer. Då måste de också se till att vi stöttar sådana företag som kan växa i framtiden. Precis på samma sätt som Socialdemokratin stöttade industrin när de tog över produktionsförhållandena. Det är ingen skillnad mot då. Det är bara ett annat sätt att producera. Tjänstesektorn växer till idag och jag ser överhuvudtaget inte några som helst problem att vi skulle stötta den sektorn. För den får folk i jobb. Och för mig spelar det ingen roll om det är män eller kvinnor som utför tjänsterna. Bara de blir utförda som folk vill att de ska bli. Trots det vet vi inte vad som komma skall. Men om det är så att Life science och tjänstemarknaden är länken mellan Industrialismen och det nya samhället, är det ordentligt korkat att inte stötta denna marknad i nuläget – eller samtiden om man hellre vill säga så. Det är ekonomi i detta resonemang. Folk hjälper varandra!

Tänk nytt om integration och stötta företagsamheten. Det är nyckeln till att (SD) inte behövs och att (S) får upp och andas!

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Publicerat i Allmänt | 5 kommentarer

Så otroligt medelmåttigt!

Myrdal_1934Magdalena Andersson och Stefan Löfven har dragit på den stora trumman med att dra till med fascistkortet när det gäller (SD). Så otroligt dumt. Läs om fascismen i magasinet Neo så får ni en bättre förståelse för fenomenet och att det numera används som ett invektiv på varenda en som inte håller med en i sak.

Den där statsvetardottern jag har är väldigt smart (och har alltid varit). ”Mamma! Vi är sämst i världen på integration och våra politiker tror att detta handlar om främlingsfientlighet?”.

Mitt svar: Det har vi alltid varit. Redan när jag läste om segregation på samhällsplanerarlinjen var vi kassa på detta och det trots att jag läste efter 1993 och ny Demokrati-tiden, samt lasermannen. Också en tid med stor oro kring vårt mottagande, samt med en hög grad av invandring från Balkan. Problemet är att politiken i det här landet alltid har pratat anpassning när det gäller integrationen, istället för att fokusera på att folk ska kunna bo värdigt, kunna ha en försörjning och där infrastrukturen går i takt med tiden. Integration handlar inte om att människor ska bo blandat, utan konflikter, eller att det väsentliga är att andra, som inte är lika oss, inte syns på gator och torg.

Så länge integrationen är synonym med assimilering och att alla ska vara lika varandra kommer vi aldrig lyckas. Bara det här med att vi helst ska skrota EBO är en lönlös väg att gå. Alla – också finnarna – sökte sig till varandra redan på 1960-talet (vilket blir rätt problematiskt när de som äldre förlorar språket för att de bara umgås med andra finnar och pratar uteslutande finska när de går i pension). Ändå pratar alla (som är födda 1980-talet och framåt) om att integration måste förbättras. Så otroligt ytligt och medelmåttigt och historielöst.

Dessutom har vi den största urbaniseringen sedan Industrialismen slog igenom. Bara det orsakar problem i samtiden och i det politiska landskapet. Sossarna t ex slog igenom först 1932, när de största problemen med urbaniseringen började belysas som ett problem (för få bostäder och fattigdom och elände i städerna) Då kom makarna Myrdal med sin berömda kris i befolkningsfrågan. Vad den utredningen visade var inte bara att vi skulle bli duktigare på att föda barn utan också att vi skulle bli bättre på att föda A-barn! Det innebar inte bara reformer som barnbidrag mm, utan också rashygien, steriliseringar och det största omhändertagandet av barn i vår historia.

Historien upprepar sig. Men denna gång handlar det om SD. Men politiken är precis lika rådvilla som på den tiden. Att dessutom vänstern hela tiden inte vill dra fram sin smutsiga byk och sina historiska misstag i ljuset kan jag förstå. Men jag har lite förstånd för att borgerligheten som inte har något att skämmas för, då de inte varit vid makten (att tala om) förrän nu, överger sin egen migrationspolitik för att gulla med MP, är oförståeligt.  Med MPs två månader vid makten har de visat med all tydlighet att de inte är mogna att hantera makten och är inte dugliga i en regering.

Visioner kan man ha och ska så också. Men kan man inte hantera att omsätta visioner i praktisk handling i realpolitiken, då förtjänar man inte ett förtroende. Är man dessutom lika handlingsförlamade som sossarna är idag och som de var innan 1932, förtjänar man inte heller förtroende att leda landet i realtid.

Men så här blir det när det bara är medelmåttorna som får chansen att styra landet. Vad vi behöver är politiker som är spjutspetsar i en samtid när produktionsförhållandena förändras, samt att vi har den största urbaniseringen, jobbiga konflikter i vår närhet som kräver ett annat tänk än tidigare och när vi ska försvara vårt sätt att leva. Oavsett om detta sätt innebär att vi måste erkänna att vi är ett litet öppet glesbefolkat, konservativt land i utkanten av det västerländska samhället som är så trygga i oss själva och därför med stark antipati ser oss förändras, oavsett att vi inte kommer kunna stoppa förändringen ändå. Det på samma sätt som under Industrialismen. Och se vad Industrialismen tjänat oss som land. Att stoppa (SD)s framfart är nödvändigt om vi andra ska överleva som partier i framtiden.  Allt annat tänk är medelmåttornas tankar. Var inte en medelmåtta – var en spjutspets!

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Publicerat i Allmänt | 6 kommentarer

Vad kommer partierna prata om?

1neomattias

Så här tror jag också att det kommer att vara inför valet, samt att (V) kommer förlora i debatten till förmån för (F!).

Men när man fått tänka efter lite så kan jag konstatera att Stefan Löfven hade kunnat agera på ett helt annat sätt om han menade allvar med att han inte ville låta (SD) diktera villkoren i parlamentet. Han hade kunnat avgå och istället låtit Alliansen ta över och samarbetat med dom i frågor som är viktiga för (S). Men han valde att utlysa extra val och skylla allt på Alliansen istället. Med det så visar Stefan Löfven med all tydlighet att han och (S) sätter makten framför allt, inte vad som är bra och ansvarsfullt för landet som helhet.

Intressant? 

Läs även andra bloggares åsikter om

Publicerat i Allmänt | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Sverige har en unik chans att visa sin storsinthet!

Det är utlyst extraval i Sverige. Det kunde antagligen inte gå på något sätt och jag ser fram mot det, då jag tycker att denna regering inte har klarat av uppgiften att styra landet.

Kommentarerna är många. Mina egna analyser över sakernas tillstånd har stämt fram tills idag. Jag föreställde mig redan efter valet att nya regeringen skulle lägga locket på all utveckling och lägga allt i långbänk, redan dagarna efter valet. Det var innan jag insåg vidden av att man sköt på Slussen, Förbifarten och la locket på om Bromma flygplats.

Men när det gäller andra analyser är jag rejält i otakt med statsvetarna. Jag tycker det här valet är bra och väldigt viktig för landet.

Alla andra länder i Europa anpassar sig till främlingsfientliga och populistiska partier. Men Sverige väljer att ta fajten! Ta fajten mot intolerans och underutveckling till förmån för att lösa problem och utveckling. Det är ett stort och fantastiskt land vi lever i oavsett läge just nu.

Vi har ett vägval att göra. Ska vi välja ett nytt samhälle, tidigare än andra, eller ska vi välja ett samhälle som går mot sin avgrund oavsett våra egna val.

För det är vad jag ser framför mig. Vi hade liknande problem som under industrialismen. En kraftig urbanisering med stor fattigdom och elände. Vi löste problemen då med socialdemokratin. Idag har vi i stort sett samma problem. En stor fattigdom med urbaniseringen. Skillnaden är bara att det är migrationen nu som avgör, inte produktionsförhållandena.

Vi löser det igen och Sverige är banbrytande. Vi går mot en återgång i en politik som inte löser ett enda problem. Låt oss utmana det konservativkapitalistiska partiet SD som lever på 1900-talets politik och föra allting ett steg framåt istället.

Intressant?

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Plötsligt är Stockholmarnas val ingenting värt!

Tallbacken

Vy från Tallbackens vård- och omsorgsboende i Bromma

Förra veckan beslutade Bromma Stadsdelsnämnd, med den rödgrönrosa majoriteten, att återkommunalisera Tallbackens äldreboende inom stadsdelen. Detta trots att man kunde ha valt att förlänga avtalet med 2+2 år med den väl fungerande entreprenören, som har jobbat hårt i många år för att bygga upp en kvalitativ verksamhet. Idag är över 85 procent av de boende nöjda med sin tillvaro på boendet och över 90 procent av omsorgspersonalen är utbildade undersköterskor, en mycket hög siffra i dessa sammanhang.

Men nu vill alltså den nya majoriteten återkommunalisera verksamheten och införliva den i Mälarbackens vård- och omsorgsboende igen (Mälarbacken ligger på samma gata som Tallbacken). Fort ska det också gå. Bara cirka 10 månader ska processen ta. Det utan att ta hänsyn till varken de boendes önskan och egna val, inte hur ledningsorganisationen har byggts upp under ett antal år och att personalen trivs med sin arbetsgivare.

Helt plötsligt var Stockholmarnas egna val, utifrån sina preferenser och omdöme ingenting värt! Utan för den efter valet styrande majoriteten med vänsterpartiet i spetsen, är det ren ideologi som styr återkommunaliseringen. Inte heller är det kvaliteten som varit avgörande när de valt ut vilka vård- och omsorgsboenden som ska återkommunaliseras. Majoriteten har nämligen bestämt att ett av de bästa vård- och omsorgsboendena i Sverige – ett i Högdalen – också ska återkommunaliseras. För oavsett vilken kvalitet som uppnås i verksamheterna så är återtagandet beroende på när man kan säga upp gällande avtal med entreprenörerna.  Alltså det är de vård- och omsorgsboenden, som avtalen kan sägas upp närmaste åren som kommer komma i fråga.

Det säger sig själv, om man kan något om hur äldreomsorgen fungerar, att det är kvaliteten som kommer få stryka på foten. Att de som nu ändå valt sina boende utifrån hur de passar dem själva och anhöriga, som upplever att deras val var ingenting värt längre. Det säger också sig själv att personalen kommer få jobba under en annan ledningsfilosofi än vad den privata entreprenören haft som ledstjärna. Vi vet alla att ledarskapet är otroligt viktigt när det gäller omsorgsverksamheter. Det säger sig självt att ledningsorganisationen kommer förändras med en annan huvudman och att detta kan gå ut över både personalen och i slutändan de boende.

Majoriteten säger till sitt försvar att man ska pröva frågan ”pragmatiskt” för varje enskilt fall, det för att stärka upp den kommunala verksamheten. Men det där stämmer inte! För enligt uppgift är det cirka 10 vård- och omsorgsboenden som står inför en prövning av att återkommunaliseras under de närmaste åren. Att man då väljer att börja med högkvalitativa verksamheter, vars enda kriterier är att avtalen löper ut inom de närmaste åren, utan att ta hänsyn till kvaliteten, ledningsorganisationen, de boendes egna val, samt personalens trivsel är ren ideologi. Inte ett enda äldreboende av dessa tio kommer att få drivas i privat regi när vänsterpartiet prövar frågan pragmatiskt. Det är bara ideologi som styr just nu.

Det var bara ett val som gjorde att Stockholmarnas val inte var värt något längre. Jag undrar om det var väljarnas egentliga val av en rödgrönrosa majoritet i stadshuset under fyra långa år?

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Publicerat i Allmänt | 2 kommentarer

Hur naiva får makthavare vara?

MWJag blir alltför ofta anklagad för att vara lite för naiv, när det andras duglighet och välvilja. Min egen make brukar säga att det handlar om att jag har för stor tilltro till att de flesta som ingår i ett sammanhang vill väl för hela gruppen så att säga. Men för honom handlar det mesta om att de flesta agerar i egenintresse istället för saker som gagnar gruppen. Dessutom är jag otroligt förtjust i satir och ironi. Det medför att jag någon gång sätter foten i en potta och får se mig naivt lurad av vissa personer som agerar mer i egenintresse än för gruppens bästa.

Ja, ja nu ska inte detta inlägg handla om mig utan om vad som händer efter valet OCH fenomenet av att makthavarna efter fyra års lång ökenvandring har börjat prata problematiken med volymerna när det gäller invandringen, arbetslinjen och trygghet.

I morse hörde jag att enligt försäkringskassan beror inte sjukskrivningarna på hälsoläget i befolkningen utan är mer beroende av politiska beslut. SVT fick det att låta som en nyhet, när vi visste redan om detta under Göran Perssons regering 2002-2006, med den regeringens mål om att halvera sjukskrivningarna. Det resulterade i att man istället förtidspensionerade 140 personer om dagen under några år, till Alliansen tog över makten och lyckades få ner sjukskrivningarna och förtidspensionerna, till en hyggligare nivå. Efter valet i år, kommer regeringen återgå till den politiken som gällde före 2006.

Den nya rödgrönrosa majoriteten har svårt att formera sig. Det är ett resultat av att de inte förberedde sig inför valet, det står helt klart. Det nya socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) har sagt att man ska ordna fler boplatser till de hemlösa EU-medborgarna. Men avhysningarna tänker man sig inte stoppa. Till det kommer att de lagt locket på för all utveckling framöver, som Slussen, Bromma flygplats och förbifarten. Det här är ett resultat att de inte förberedde sig- och kom överens om de olika politikerområdena innan valet. Nu måste de köpa sig till att formera sig för ett stabilt styre fyra år framöver.

De politiska makthavarna som styr just påstår att de vill stoppa vinster i välfärden, men alla som inte är naiva vet att det betyder att man vill stoppa valfriheten! Att vi överhuvudtaget diskuterar denna fråga 2014 är mycket märkligt. Att man får igenom den diskussionen bland de makthavare som har makt att påverka väljarna mer än vad de politiska partierna – media – är sannolikt en svårare nöt att knäcka än att få utsatta äldre att bli starka välfärdskonsumenter. För man kan göra också utsatta personer till starka välfärdskonsumenter.

I mitt eget parti är man på många håll lovligt naiva när det gäller valresultatet. Med sorg såg vi allt för många lägga en röst på SD istället för på ett Alliansparti. Med sorg menar jag att vi inte såg vad det barkade hän förrän tidigast tre veckor innan valet, och sorgen handlade nog mer om att man varit för naiv att inse att kampanjmaskineriet hade lagt ned för stor kraft på fel frågor. För mitt parti satsade allt – allt på väljarnas förtroende för Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Att när man förstod att väljarnas prioritet handlade mer om att andra saker. Som att försöka förhindra de rödgrönrosa att vinna valet. Så sorgen handlar nog inte så mycket om att så många, som röstade på oss i valet 2010 – la en röst på SD istället, som att det visade sig att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg inte hade det starka stöd i valmanskåren. När man nu landat lite både i politiken så börjar rösterna som inte gjorde sig gällande inför valet att dyka upp och de har ju faktiskt ganska kloka saker att säga. Men att man från politiskt håll inte vågat tidigare, innan flera ledarsidor svängt i frågan om volymer är ju att beklaga. Det tyder på att man inte har varit så intresserad av politiken som förs utan mer av makten. Vilket är fullständigt naturligt? Men man missar hela tiden en viktig del i analysen av valresultatet och det är väljarna trodde sannolikt att Alliansen skulle förlora större än vad de gjorde. Inte så konstigt. Vissa makthavare i gammelmedia, målade ju upp en bild av en vänstervåg, som var i stort sagt större än den 1968. Av den vänstervågen blev det bara en liten tummetott kvar. Men för många väljare framstod inte Alliansen som ett alternativ och då kunde man lika gärna lägga en röst på SD. Det blev RISKFRITT!

Vilket vi också ser med den nya regeringen. Vi har fått den mest oförberedda naiva regering i mannaminne. Ta detta bara med vår utrikesminister på en direkt fråga varför hon ville ta jobbet som utrikesminister, svarar att JAG tyckte det passade in i mitt liv just nu. Egenintresset styr alltså vår utrikesminister mer än vad landets utrikespolitik och väl styr. Men, men jag har undrat så varför regeringen var så snabb att erkänna Palestina som första åtgärd efter valet. När man sen ser att (S) systerparti i Palestina fängslar sina fackföreningsledare, så förstår man ju än mindre varför regeringen har tillsatt en utrikesminister som mer sysslar med inrikespolitiska floskler än en politik som gagnar Sveriges intressen i världen.

För många makthavare är otroligt naiva i sin gärning och styrs mer av sitt egenintresse än av själva grejen.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Publicerat i Allmänt | 1 kommentar

När alla säger NEJ!

Internationella kvinnodagenJag tycker det är många som verkar ha en mycket konstig syn på det här med den stora invandringen. I alla fall i sociala media. Några liberala och borgerliga debattörer skriver några artiklar om volymernas komplexitet och genast blir det anklagade för att vilja en högre mur runt landet än vad Berlinmuren var. Att man ens kan dra den jämförelsen av murar, där Berlinmuren byggdes för att hindra medborgarna i DDR från att fly och inte tvärtom att hindra folk från att ta sig in. Vilket kardinalfel och ett förlöjligande av vad Berlinmuren stod för under 28 långa år.

Att vi har politiker som inte har förmåga att stå upp för och duckar för volymernas komplexitet i en orolig värld är mer problematiskt än en Maria Ferm (MP) som sjunger kumbaya så fort någon börja prata volymer. Utan hänsyn till att vi idag inte har en infrastruktur för att ta mot så många som Migrationsverket räknat ut ska komma under de kommande fem åren. Pengar har vi nog säkert. Men vi har inte bostäderna eller jobben på plats. I min värld skulle jag gärna ta mot många fler (vi är ett glesbefolkat land) Men de som kommer hit måste också få en möjlighet att kunna leva ett värdigt liv. Ett värdigt liv för mig är att kunna ha en bostad och en försörjning som man arbetat sig till. Den infrastrukturen finns inte .

I en sådan samtid så verkar de flesta tro att de löser problemen genom att tvinga kommunerna att dela på kvoterna av flyktingar utan att ta hänsyn till att infrastrukturen inte finns i glesbygden idag. Vilka myter som florerar om glesbygden i detta land. Vi kan ta Falun t ex. I Falun har de redan idag bostadsbrist. Falun ligger i Dalarna, som är i stort beroende av besöksnäringen och närheten till Norge för sin tillväxt. Så här ser det ut i många kommuner idag. Det är inte bara Stockholm, Göteborg och Malmö som har bostadsbrist. Det är sannolikt också så att det är i Stockholm, Göteborg och Malmö jobben växer fram.

I sammanhanget har ju också svenska folket sett till att rösta på en regering som driver, i motsats till vad landet behöver, en jobbfientlig och tillväxtfientlig politik. Grattis Sverige. Om vi går till Falun och Dalarna igen, vars tillväxtmotor i dagens läge handlar om besöksnäringen. En bransch där ungdomar, oavsett ursprung, kan få jobb. Inom denna näring vill regeringen höja arbetsgivaravgifterna för unga, slopa RUT och valfriheten i välfärden. Men grattis Sverige! Mer företagarfientlig och tillväxtfientlig politik får man leta efter. Men som sagt var. Svenska folket vill ha det så de närmaste fyra åren. Vi får leva med det. Det samtidigt som vi förväntar oss ett rekordmottagande av flyktingar som önskar sig en fristad i vårt land. Av naturliga skäl. Det är människan drivkrafter att söka sig till de hörn i världen där de kan få ett bättre liv. Så betedde sig också vi under slutet av 1800-talet när vi utvandrade till Amerika.

Som om inte detta skulle vara nog. När det kommer till kritan säger de flesta nej till vartenda nybyggnadsprojekt som vilken kommun som helst vill genomföra. Nimby kallas det för. Bygg gärna men inte vid min gård. Som ett exempel kan jag här ge vad som sker i Bromma där jag är verksam. Under senaste mandatperioden har Miljöpartiet uteslutande sagt nej till vartenda byggprojekt som planeras i stadsdelen. Uteslutande Nej!!! Förutom när det gäller Bromma flygplats! Nimbyiarnernas största vän här var (MP) inför valet. Vilket gav (MP) utdelning  i valet. Idag har vi en miljöpartist som ordförande i stadsdelsnämnden. Jag förväntar mig att det blir tydligt under denna mandatperiod att (MP) säger nej till vartenda bygge, förutom att stänga ner Bromma flygplats.

Det där med bostäder på Bromma flygplats är faktiskt ganska löjeväckande måste säga. Först ska man besluta om att lägga ner flygplatsen (tar minst 3 år och kostar massor, massor av skattebetalarnas pengar). Sen ska marken saneras, projekteras och detaljplaneras med överklaganden mm. En process som naturligt tar 8-10 år. Sen ska man bygga 50 000 nya bostäder där, med obefintlig infrastruktur (som t ex en förbifart). Med de resurser vi har tillgängliga i samhället kan vi sen i stort sett färdigställa 500 lägenheter per år i ett område som Bromma flygplats. Vi säger att vi skulle kunna fördubbla resurserna och färdigställa 1000 lägenheter per år. Det skulle alltså ta cirka 50 år att bygga 50 000 nya bostäder på Bromma flygplats.

Alternativkostnaden i form av utebliven tillväxt, jobb och företagsamhet är betydande med ett sådant beslut. För att inte tala om hur mycket svårare det skulle bli för de flyktingar som kommer hit att kunna få en bostad och så småningom ett jobb när (MP) säger nej till vartenda bygge förutom på flygplatsen. Hela frågan är löjeväckande när man sätter det i det perspektivet.

Hur som helst drömmar kan man ha. Så har också jag. Jag drömmer också om friheten där vi alla kan sjunga kumbaya och leva i samförstånd med varandra. Men som vanlig människa, som måste jobba och kämpa varje dag för min egen försörjning och mitt egna bra liv är jag realist nog att inse vissa saker.

Det är inte glesbygdens ansvar att vara en buffert för landets invandring. Det är däremot storstadens ansvar att se till att bostäder finns för trycket och att jobben också kan komma glesbygden till del. Framför allt är det allas våra skyldigheter att se till att dessa människor som nu söker lyckan här får rätt information och förväntningar på sin tillvaro. Att komma hit är ingen dans på rosor. Det är hårt arbete oavsett om man är född här eller inte!

Att politiken har inbillat oss alla att bara vi får in lite mer skatteintäkter så löser sig allt annat naturligt får faktiskt stå för politiken. Jag och andra fullt tänkande människor förstår bättre.

I min värld är det också civilsamhället som kommer bidra till en lyckad integration. Inte någon minister som åker ut och sjunger ”we shall overcome” i förorten. Senast vi som land tog emot rätt många flyktingar var under Balkankriget på 90-talet. Då bodde jag i Enköping. Enköping är en ort som är van att ta mot invandrare och kunnat ge dem jobb tidigare, med Bacho som största arbetsplats. Jag är uppväxt med finnar (har dessutom barn med en finne), greker och jugoslaver. Men under 90-talet la Bacho ner och vi hade en utflyttning från Enköping. Det var bäddat för en negativ spiral. Men Enköping tog sin utgångspunkt i närheten till Stockholm, började istället omformulera staden, se till att infrastruktur kom på plats med Mälarbanan och förstod drivkraften i att gräva där man står, som den bondebygd de kanske är från början. Under denna tid hade man också något som vi kallade kulturer i möte. Själv var jag med i en förening med namnet vänskap utan gränser. Där samlades alla möjliga och omöjliga människor från världens alla hörn, lagade mat tillsammans, genomförde aktiviteter tillsammans och hittade vänner oavsett ursprung. Mitt eget deltagande i vänskap utan gränser kulminerade i att vi ordnade kvinnodagen den 8 mars ett år med tåg med ballonger, dragshowartister, samling på Klara Hall där vi hade det festligt. Men vad roligt vi hade. Vi visade att kvinnodagen det året var som den bör vara. Internationell!

Civilsamhället har en större betydelse än vad svenska folket idag tillskriver integrationen. Och det är inte konstigt. Så fort vi ska prata om mångfaldens komplexitet eller negativa aspekter finns det alltid någon tomte där som skriker med den stora megafonen – DU ÄR RASIST! Snacka om kontraproduktivt.

Hur som helst. Glesbygden är inte landets buffert för invandringen. Landets buffert för invandringen är infrastrukturen, storstaden och civilsamhället.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Publicerat i Allmänt, Företagande, Landet | Lämna en kommentar

Nu lirar vi i gärdsgårdsserien

Jag kan inte komma ifrån att Sverige, som land, har degraderats från NHL ner till gärdsgårdsserien. Men kommer ni ihåg när vi lirade i högsta serien. Kolla in det här sköna klippet i jämförelse med det under. Det första har ju lite skön humor i alla fall.  Det är skillnad sa kvinnan som bytte ut sin karl. Fast denna gång nedåt.

 

 

(det blev fel klipp från början, så nu har jag uppdaterat)

Inte för att jag ska vara ogin och missunnsam, det överlåter jag till så många andra att vara i den här världen. Men det är bra surt att veta att inom de närmaste åren kommer sannolikt inget att hända i det här landet. Bara att medborgarna får betala mer i skatt till islagda projekt som Slussen, Förbifarten och utredningar om Bromma Flygplats. Skattekronorna tickar numera bara på för ouppnådda resultat. Fast jag tror ju i och för sig att väljarna hellre hade velat lägga sina skattepengar på äldreomsorgen och vården än på uppskjutna projekt. När dessutom Gustav Fridolin går ut i en Hugo Chavez monolog med lärarna, var det nästan så jag packade ihop och flyttade till något annat land för gott.

Vi lirar numera i gärdsgårdsserien och denna nedflyttning skedde bara på fyra veckor ungefär. Det är nästan så jag ber till högre makter eller åtminstone kastar ut i världsrymden ”Vad har vi gjort för ont för att förtjäna denna taffliga, infantila och inkompetenta majoritet och regering?”

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Publicerat i Allmänt | 1 kommentar