Som väntat!

Som väntat visar SCB stora partisympatiundersökning i maj att Moderaterna tappar stort i Stockholms stad. Men man tappar också i storstäderna Malmö och Göteborg och i storstadsregionerna i hela landet.

Det här är alarmerande att Moderaterna tappar stort i storstadsregionerna. Enligt mina tidigare analyser så tappar vi väljare i Stockholms stad till största del på bygget av det nya Nobelcentret på Blasieholmen och modulhusfrågan i Bromma bland annat. Och i det fallet lastar jag helt klart stadshusmoderaterna och förbundsstyrelsen för haveriet. Trots vilda protester vid stadens förbundsstämma tidigare i vår mot Nobelbygget och trots att många moderater är mot detta, drev förbundsstyrelsen ändå igenom att ja till detta.

Otydligheten i modulhusbyggandet är ytterligare en fråga där Moderaterna har tappat många av sina kärnväljare. Visserligen är detta en fråga som majoriteten får ta på sig. Men väljarna i Bromma i alla fall, lastar moderaterna för att vi inte har stoppat dessa byggen. Visserligen tycker jag att vi måste bygga bostäder snabbt till de nyanlända, som fått permanent eller tillfälliga uppehållstillstånd. Men min åsikt, och jag tror också är Moderaternas, är att man skulle byggt dessa i mindre skala och på fler platser i staden. Våra väljare här i Bromma har uttryckt att de känner både rädsla och otrygghet med att koncentrera så många nyanlända på en och samma plats. Det hänger sannolikt ihop med all annan rapportering om asylsökandes sexuella trakasserier på badhus och festivaler mm. Vi moderater har inte kunnat möta våra väljares oro och det straffar oss.

Men sen tror jag också det är en fråga där väljarna är besvikna på moderaterna och som få är intresserade av att diskutera överlag. Det är de ekonomiska frågorna med de stora flyktingströmmarna 2015. Inget parti vill ta den frågan i sin mun. Så är det. Men att moderaterna inte gör det alls, med det goda rykte som vi egentligen har i ekonomiska frågor har bidragit till att etniska svenskar mitt i livet, som har jobb, familjer, äldre föräldrar och det allmänt bra, oroar sig över vad som händer framöver med ekonomin. Man kanske inte tror mig om detta. Men våra storstadsväljare som röstade på Fredrik och Anders tidigare känner sig övergivna när det gäller deras frågor.

Sen är det nog många som gör analysen att vi har tappat med AKB utspel i januari. Men jag tror inte att det är huvudfrågan här. Därför hade det varit så hade vi inte tappat mer till SD än vad vi tappar till C. För det visar denna partiundersökning. För att vi tappar till C ser jag knappast som ett problem. Då skulle väljarna ändå stanna i alliansen. Vi tappar för mycket till SD och dessa är förhållandevis män mitt i livet som går dit. Det gör man sannolikt för den tidigare öppna hjärtan politiken – där Fredrik gick ut helt öppet och talade om för dessa män att de skulle dela med sig av sina surt intjänade pengar. AKBs utspel i januari skulle täppa till denna lucka. Men det har den inte gjort. Vi har tappat mer till SD fortsättningsvis än vad vi gjort till C.

Tro mig, det är etniska svenskar, mitt i livet, med jobb och familjer, som känner sig övergivna av moderaterna i ekonomiska frågor.

Jag vet just nu inte vad Moderaterna ska göra för att vända på det hela. Men helt klart är det att det är inte bara partiledningen som har en läxa att göra. Stockholmsmoderaterna behöver skakas om en hel del och byta ut en del företrädare. Man kan ju inte nu backa i varken Nobelbygget eller modulhusen. Nu får man se till att skademinimera på andra sätt. I det ligger det att inse att man har ett antal personer som inte klarar av jobbet.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,