Städning är en begränsad resurs inom hemtjänsten

Daniel Swedin skriver i Aftonbladet om att RUT-avdraget har medfört att kommunerna medvetet begränsar äldres möjligheter att få städning via hemtjänsten. Detta i sin tur skulle urholka hemtjänsten och lämna fattigpensionärerna utan möjlighet att få städat efter behov i framtiden.

Jag har länge tyckt att Aftonbladets ledarredaktion inte gör annat än förvillar allmänheten när de hävdar att äldreomsorg och hemtjänst ges idag till alla obegränsat efter den enskildes behov. Allt nytt som tillförs sektorn skulle i sin tur urholka denna.

Det är fel.

Eftersom jag tycker att allmänheten ska vara medvetna om hur systemen fungerar för att kunna göra ett medvetet val ska jag försöka förklara nedan hur det ser ut.

Hemtjänst i form av omvårdnad och servicetjänster (städning, matinköp eller matlådor) är reglerat i lag genom så kallat bistånd enligt socialtjänstlagen. Detta efter en individuell prövning av biståndshandläggare utifrån den enskildes rätt att uppnå en skälig levnadsnivå.

Vad som är en skälig levnadsnivå beslutas vidare av kommunpolitiken och regleras allmänt i så kallade riktlinjer som politiken i kommunen också fattar beslut om. När man fått bistånd för att uppnå en skälig levnadsnivå har också kommunens politiker beslutat om vilken taxa, avgift den enskilde ska betala för beslutade tjänster. Äldreomsorg och hemtjänst är inte gratis.

När det gäller städning så är denna resurs en väldigt knapp resurs för kommunerna när det gäller personalen. Ofta säger riktlinjerna att om man får bistånd för städning är det sovrum, kök, vardagsrum och badrum + hall som ska ”normalstädas” ungefär var 14:e dag eller var tredje vecka (badrum antagligen oftare).

Om du då bor större så får du lösa städningen av dessa andra rum på annat sätt. Du kan oftast inte heller få dina fönster putsade eller ditt förråd städat. Inte heller brukar riktlinjerna möjliggöra någon storstädning.

Att som Daniel Swedin ge sken av att städning är en tjänst som den enskilde själv kan råda över genom hemtjänsten är att förvirra. Det är inte ens så att det är kommunen eller förvaltningen som sätter nivån på avgifterna. Det är politiken som gör det utifrån att den enskilde kan uppnå skälig levnadsnivå. Därför finns det en maxtaxa inom äldreomsorg på samma sätt som det finns en maxtaxa inom barnomsorgen. Just nu är maxtaxan inom äldreomsorgen 1760 kronor i månaden beroende på den enskildes inkomst och oberoende på hur många tjänster den har beslutat om.

Med detta så är det knappast så att RUT urholkar hemtjänsten när det gäller städning eller matinköp mm. Det tillför att den enskilde kan få bestämma själv om hur tjänsterna ska ges utan att passera kommunen och biståndshandläggare som talar om att detta anser vi att du kan få för att uppnå en skälig levnadsnivå.

I debatten framstår det ofta som att kommunens tjänster ges helt utifrån vilket behov den enskilde har. Det är fel!

Intressant?

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *